اعلام رسمی جدایی آقای حمیدرضا سلمانی از مجاهدین

اینجانب حمیدرضا سلمانی متولد ۱۳۵۸ از استان خوزستان هستم که مدت ۹ سال در سازمان مجاهدین مستقر در عراق فعالیت می کردم، بطور رسمی جدایی خود از فرقه مجاهدین را در حمایت از خانواده های قربانیان اعلام می کنم.در سال ۱۳۷۹ از طریق ترکیه وبه دست سر پلهای این فرقه تروریستی فریب خورده و به عراق منتقل شدم ودر مورخ ۱۳۸۸ از اسارتگاه اشرف خارج شدم.به عنوان یک ایرانی وطن پرست اعلام میکنم که رجوی تروریست جوانان این مرزوبوم را چه کشته وچه اسیر خود کرده ومعتقدم این سازمان هنوز یک فرقه تروریستی است. سازمانی که حاضر نیست یک ملاقات ساده دید و بازدید را به اعضایش دهد حال چگونه میخواهد برای خلق قهرمان ایران مبارزه کند ایا این فرقه تروریستی خیالی جز قدرت طلبی دارد یا خیرسازمانی که همین چند وقت پش دولت سوئد ان را متهم به کرد کشی کرده فرقه ای که درحمایت از تحریمهای ایران پولهای کلان خرج میکند فرقه ای که از تروریستهای سوریه حمایت میکند وخواهان سوریه کردن فرقه اش میباشد.از ترورهای داخل ایران گرفته تا اروپا وبه طور خاص درعراق وهمدستیش با صدام حسین واینک با اسرائیل چگونه میخواهد دست از تروریست بردارد؟ از این رو اعلام جدایی رسمی خود را از این فرقه تروریستی واعلام افشای جنایات رجوی درحمایت از اسیران اشرف اعلام میکنم. به امید ازادی و رهایی از چنگال رجوی
حمیدرضا سلمانی

خروج از نسخه موبایل