بررسی ساختار و کارکردهای فرقه مجاهدین از دید اندیشمندان اروپایی – قسمت دوم

کانون صلح و آزادی دنا در راستای شناخت ابعاد پیچیده و مخوف تشکیلات فرقه مجاهدین ضد خلق یک پروژه پژوهشی را در اروپا آغاز نموده است.
در جریان این پروژه با‌ارزش تحقیقی با تعدادی از جامعه شناسان و روانشناسان اروپایی مصاحبه و گفتگو خواهیم کرد، به پای حرفهای این شخصیتهای علمی خواهیم نشست و درباره مکانیزمها و کارکردهای پیچیده فرقه ها بحث و گفتگو خواهیم کرد.
هدف کانون صلح و آزادی دنا از این پروژه علمی، تحقیقی شناخت ابعاد پیچیده فرقه ها، بویژه فرقه رجوی بوده و امیدواریم که نتایج و مطالب مطرح شده در این پروژه کمکی به قربانیان فرقه مجاهدین باشد. امید برآنست که بتوانیم کمی ابعاد و کارکردهای پیچیده فرقه رجوی را بهتر شناخته و به راه حلی منطقی و علمی برای ساختن آینده زندگی فردی و اجتماعی قربانیان فرقه رجوی دست یابیم.
حتماً دید و نگرش کسانی که خارج از تشکیلات فرقه رجوی هستند، نسبت به این تشکیلات دیدی متفاوت بوده و اگر یک شخصیت علمی یا دانشگاهی به این تشکیلات، ساختار و کارکردهای آن توجه داشته باشد و با یک نگاه علمی به این ساختار بنگرد مسلماً میتواند کمک و تجربه ارزشمندی در زمینه شناخت بهتر فرقه رجوی محسوب گردد.
در این راستا آقای محسن عباسلو سردبیر سایت کانون صلح و آزادی دنا گفتگویی چالشی و ارزشمند با یک شخصیت اروپایی دارای تجربه شخصی در زمینه فرقه ها داشته است، فردی که خود مدتی را در یک فرقه گذرانده است.
شما را به خواندن این مبحث با‌ارزش و چالشی دعوت مینماییم: کارشناس ارشد،
دارای تجربه و سابقه فعالیت در زمینه حقوق زنان
دارای تجربه و سابقه فعالیت در زمینه مشاوره به زنان،به ویژه زنان مورد خشونت واقع شده
دارای تجربه شخصی و علمی در زمینه فرقه ها
دارای تجربه فردی زنده گی کردن در یک فرقه در غرب آفریقا
دارای سابقه و تجربیات ارزشمند اجتماعی در امور کمپ پناهنده گان،
کار شناس ارشد، و دانش پژوه روان درمانی سرکار خانم شملتز – پرسش(آقای عباسلو):سرکار خانم شملتز! برای خیلی‌ها ناباورانه است که یک تشکیلات و یا یک فرد بتواند نزدیک به سه دهه،هزاران انسان را در یک مکان و به بهانه مبارزه زندانی کرده و تحت کنترل خود داشته باشد. به نظر شما آقای رجوی از فرمول و روش مخصوصی برای کنترل ذهن و جسم انسان‌ها استفاده کرده است؟ – پاسخ (سرکار خانم شملتز):در تشکیلات ام کا او(فرقه مجاهدین)از یک فرمول در ظاهر ساده اما بسیار خطرناک استفاده میشود. به تمامی افراد حاضر در تشکیلات گفته می‌شود که شما مثل خواهر و برادر یکدیگر هستید و باید همدیگر را با این نام صدا بزنید: خواهر و یا برادر،
من روزی در یک مسجد دیدم که بر روی دیوار آن نوشته است شما نباید ناراحت شوید اگر خواهر و یا برادر دینی تان به شما بگوید این کار شما مثلاً اشتباه است، بلکه شما باید اشتباهتان را تأیید کرده و برطرف نموده و در ضمن باید از خواهر و برادرتان که اشتباه شما را گفته است تشکر هم کنید.
در یک نگاه ساده این شعار شعاری مثبت است، اما اگر درست به جمله فکر میکنید در‌ واقع به شما القاء می‌شود که مواظب خواهر و برادر دینیتان باشید و اشتباهات او را جستجو و پیگیری کنید، این تفکر از دیدگاه رفتار شناسی و اصلاح یک جامعه خوب است،اما اگر این شیوه در یک تشکیلات و یا گروه بخصوص مذهبی با اهداف خاص پیاده شده و به کار گرفته شود بسیار خطرناک میتواند باشد.
در تشکیلات رجوی دقیقاً از این فکر به شیوه امنیتی آن استفاده می‌شود، به افراد گفته می‌شود که اگر خواهر و برادر شما به شما چیزی گفت و یا مواظب شما بود،شما نباید ناراحت شوید،شما باید آن را تأیید کنید، این برای ارتقاء سطح تشکیلاتی شماست، به افراد فرقه گفته می‌شود و یا در عالم واقعیت هر عضو فرقه مسئولیت دارد که مواظب نفر کنار دستی باشد. رجوی از این فرمول به خوبی استفاده کرده است. هر نفر باید مراقب نفر کنار دستی خودش باشد. هر نفر در همه جا چشمهای زیادی مراقب اوست. شما، همیشه و همه جا از جانب برادران و خواهران تشکیلاتی کنترل شده و تحت مراقبت هستید، پس ضریب ریسک و مرتکب خطای تشکیلاتی شدن خیلی پایین می آید. فرمول تشکیلاتی مجاهدین فرمول کنترل فرد توسط فرد کنار دستی است. این همان فرمولی است که در تشکیلات ام کا او (فرقه مجاهدین) به خوبی کار کرده است. به این اهرم باید اهرم سرکوب و تجاوز به حریم اجتماعی و خصوصی افراد توسط مسئولین فرقه رانیز اضافه کرد. فرمول کنترل فرد توسط فرد کنار دستی با پشتوانه مجازات تشکیلاتی. رجوی در بکارگیری و استفاده از تضادها البته در جهت غیر انسانی آن، فرد باهوشی است.آقای مسعود رجوی از تضادهای سیاسی نیز استفاده و بهره زیادی گرفته است. او با استفاده از همین تضادهای سیاسی موجود در گذشته و حال توانسته جایی مثل اورسورواز یا اشرف بسازد و انسان‌ها را کنترل کند.
آقای رجوی شکافهای سیاسی را خوب شناخته و از این درگیری‌ها و کشمکش های سیاسی برای حفظ ساختار فرقه اش استفاده زیادی کرده و میکند. رجوی میداند که با چه کسانی در عرصه سیاست کنتاکت (تماس)داشته باشد.و چگونه از سیاستمداران فرصت طلب و پول دوست استفاده کند.
به نظر من رهبر فرقه مجاهدین، تیمی دارد که افراد سیاسی فرصت طلب و پول دوست را شناسائی کرده و با این افراد تماس میگیرند و از آن‌ها در راه اهداف سیاسی و تشکیلاتی شان استفاده میکنند. اینجور آدمها را در اروپا و غرب پیدا کردن و به کارگرفتن کار سختی نیست. اینجور آدمها تعدادشان این روزها زیاد است. ادامه دارد…

خروج از نسخه موبایل