غلط کردم گویی رجوی در مورد ترور آمریکایی ها در زمان شاه

بعد از سرنگونی صدام دیکتاتور عراق و مخفی شدن رجوی سران فرقه سعی نمودند تا وانمود کنند که این سازمان هیچ گونه عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی در زمان شاه نداشته و اگر هم انجام گرفته کار اپورتونیستهای سازمان بوده است ولی رجوی یادش رفته که نشریات آن زمان وجود داشته و دروغ بافی وی در مورد نفی ترور آمریکایی ها در ایران دست وی را رو می کند.
سران فرقه برای دگردیسی از گذشته سازمان ابتدا از نفرات هوادار خود در خارجه استفاده کردند تا نشان دهند که آنان اصلا در زمان شاه کار تروریستی علیه نیروهای آمریکایی انجام نداده است و چون این خط پیش نرفته اکنون خود رجوی در نشست 5 آبان 91 برای نفرات اشرف علنا عنوان نمود که: " همین آمریکا که اینقدر به ما پیله می کنه سر عملیات نکرده ما سر کاری که اپورتونیست ها کردند به حساب ما می زاره ".
اکنون با نشان دادن این سند می توان به عمق دروغگویی و فریبکاری سازمان پی برد که چگونه وی قصد دارد با دجالگری و فریبکاری گذشته سراسر خیانت سازمان را پاک کند.
این قسمتی از اطلاعیه شماره 3 سازمان در دهم خرداد سال 51 می باشد: " صبحگاه امروز در ساعت 5 و 7 اتومبیل مستشاری شماره 2 حامل ژنرالهای هوایی هارولد پرایس سر مستشار هوایی امریکا در ایران و همراهانش در خیابان قیطریه مورد حمله مجاهدین قرار گرفت و به کلی منهدم شد ".


حال سئوال این است وقتی نیروهای آمریکایی وارد اشرف شدند چرا مسئولین وقت اشرف دستور دادند که تمام نشریات و مطالبی که در مورد آمریکا و غرب رجوی گفته و یا در کتابخانه اشرف وجود دارد باید از بین برود.
در این باره سئوالات زیادی وجود دارد و ما فقط خواستیم با نشان دادن یکی از اطلاعیه های سازمان در سال 51 مطرح کنیم که عملیات ادعایی رجوی که عنوان می کند توسط اپورتونیستها در سال 54 انجام گرفته کار سازمان نبوده در حالی که این سند نشان می دهد عملیاتی که سازمان با آب و تاب از آن نام می برد مربوط به سال 51 می باشد و نمی تواند با ربط دادن این گونه عملیات ها به گروه دیگری خودش را از این اتهام مبرا بداند. معمولا دروغگو کم حافظه می باشد و حتما یادش رفته که این قسمت از نشریه را از بین ببرد.
رجوی با دریدگی خاص خود تا آنجا پیش رفته که حتی حاضر شده خونهای کشته های سازمان در زمان شاه را زیر پا گذاشته و همه چیز را نفی کند و مطمئن هستیم که در مراحل بعدی شاهد دگردیسی دیگری از طرف رجوی خواهیم بود که همه چیز را نفی کند.

خروج از نسخه موبایل