نکته های نهفته در « راه حل نهایی » رجوی ها

یکی از کلمات ثابت در حرف ها و اطلاعیه های رجوی ها و دار و دسته شان این است که « تحریم ها علیه ایران کافی نیست و تنها راه حل، سرنگونی جمهوری اسلامی بدست مقاومت است »
در این جمله چند نکته  وجود دارد.
1- تاکید بر اینکه وابسته هستند و  آرزوهای خود را از دشمنان ایران که سابقا آنها را  « امپریالیست » و امروز « دوستان مقاومت » می نامند گدایی می کنند.
2- مثل خر در سرنگون کردن جمهوری اسلامی مانده اند و هیچ کاری از دست شان بر نمی آید. چرا که اگر کاری از دست شان بر می آمد می کردند و نیاز نبود که هربار بگویند تنها راه حل این است.
3- تحریم های مستمر آمریکا و هم پیمانانش که هر بار جدید ترین آن را « فلج کننده » می خوانند، تاثیری بر عزم ملت و دولت ایران ندارد.
4- « مقاومت ایران » که نام مستعار رجوی هاست یک مزدور همیشگی برای دشمنان درجه یک ایران است. این دشمن چه صدام باشد، چه اسرائیل و چه هر کس دیگری، رجوی ها به هر شکل ممکن اعم از جنایت جنگی، کارهای تروریستی، جاسوسی  و…. خودشان را در خدمت آنها قرار می دهند تا شاید داغ دل سرنگون شدن جمهوری اسلامی (که با خود به گور خواهند برد) را کمی تسکین دهند.
 

خروج از نسخه موبایل