حسین برزمهری قربانی جدید رجویها

با خبرشدیم که آقای حسین برزمهری از اعضای قدیمی تحت اسارت فرقه تروریستی رجوی بدلیل بیماری درگذشته است.حسین برزمهری اهل اصفهان دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از امریکا و مترجم و کمک دندانپزشک امداد پزشکی در پادگان اشرف بود که به مدت 23 سال در اسارت فرقه رجوی به سر می برد. وی به همراه همسرش با فریب مسئولین فرقه رجوی درامریکا به عراق اعزام گردیده بود. درجریان فاز دوم انقلاب موسوم به ایدئولوژیک همانند هزاران عضو اسیر دیگر، تحت فشارهای رجوی مجبور به جدایی از همسرش گردیده بود. و طی سالیان بعد ازجدایی تحت فشارهای روحی روانی ناشی از جدایی همسر و فرزندش قرار داشت. به گفته افرادی که به تازگی از بند اسارت این فرقه تروریستی رهایی پیدا کرده اند حسین برزمهری ازمدتها قبل به یک بیماری صعب العلاج مبتلا شده بود ولی بدلیل عدم رسیدگیهای پزشکی مسئولین این فرقه و مانع تراشی برای اعزام به بغداد و بیمارستانهای عراقی درگذشته است.

حسین برزمهری نمونه اول و آخرنبوده و نیست و قبل از او مهدی فتحی و محمد حمادی هم بدلیل عدم رسیدگیهای لازم و خودداری مسئولین این فرقه برای اعزام آنها جان خود را از دست داده بودند.

انجمن نجات شاخه خوزستان ضمن هشدار به مقامات صلیب سرخ در قبال جان دیگر اعضای دربند از تمامی وجدانهای بیدار بشری برای نجات جان دیگر بیماران اسیر استمداد می طلبد.

خروج از نسخه موبایل