تلخ کامی باز شدن دفتر فرقه رجوی در آمریکا با انفجارهای تروریستی بوستون

فیلم انفجارهای تروریستی بوستون آمریکا که موجی از ترس و استرس را در میان شهروندان آمریکایی بوجود آورد را که می دیدم، یاد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر و انفجار برج های دوقلو افتادم. که بسیاری از مردم آمریکایی را به کشتن داد.
ناخود آگاه خاطرات آن روزها مجددا برایم تداعی شد. رجوی همه اعضا را در قرارگاه باقرزاده جمع کرده بود و نشستهای مغز شویی در جریان بود. آن شب نشست جمعی داشتیم و مسعود رجوی و مریم قجر بالای سن بودند. به یکباره بحث ها متوقف شد و فیلم اصابت هواپیماها به برج های دوقلو به نمایش گذاشته شد. چند بار پشت سرهم فیلم را به نمایش گذاشتند. و رجوی با جست و خیز ابلهانه همه را به شادی و سرور تشویق می کرد. بعد از آن آهنگ های شاد گذاشتند و جو سنگین نشست مغز شویی به یکباره به جو خنده وشادی تبدیل شد.

بعد از آن رجوی با رندی خاص خودش گفت:
" اینها اعضای جان برکف را هنوز نشناخته اند . اینها که این عملیات را انجام دادند اعضای القاعده بودند. اعضای القاعده که انگشت شماری از آنها توان اینکار را دارند و بالا خره موضوعاتی مثل زندگی و خانواده و زن و….. دست و پا گیرشان است.
آنها هنوز مزه عضو جان برکف مجاهد را نچشیده اند. و رو به همه کرد و گفت شماها خیلی از القاعده ای ها عقب هستید. باید به عناصری تبدیل شوید که مثل شما وجود نداشته باشد. و درادامه  گفت ما از درون این نشستها آدمهایی را می خواهیم که هر کدامشان توانایی چنین عملکردهایی را داشته باشند."

خاطرات تلخی است ولی یاد آوری آن و اتفاقا وقتی می بینی، دولت آمریکا مجددا اجازه باز کردن دفتر توسط فرقه رجوی در واشنگتن را صادر کرده است، تلخ ترهم می شود و علامت های تعجب پشت سر هم ردیف می شود!!!
راستی چطور است که تقریبا همزمان با انفجارهایی که در بوستون بوقوع پیوست، دولت آمریکا دفتر فرقه را در واشنگتن باز کرد؟؟؟؟؟
ادعای مبارزه با تروریسم آمریکا چطور می تواند این ملغمه را توضیح دهد؟
دیشب نیز تلویزیون فرقه برای اولین بار فیلم بمباران قرارگاهایش در عراق را که توسط نیروهای ائتلاف درسال 82 صورت گرفته بود را برای اولین بار به نمایش گذاشته بود.
پخش این فیلم ها بعد از باز شدن دفترش در آمریکا چه معنی ای می تواند داشته باشد؟
آیا یک نوع دندان نشان دادن به آمریکایی ها نیست؟ آیا نمی خواهد به طرف آمریکایی اش برساند که خودت شروع کننده بودی؟
که یا امتیاز بیشتری بده ویا منتظر عکس العمل ما در کشور متبوعت باش؟
درهر حال این ها افکاری است که به نظر می رسد.و خدا کند اشتباه باشد و مردم آمریکا مجددا طعم بد خشونت و تروریسم را تجربه نکنند.
ولی هنوز سئوالی که بی جواب می ماند این است که چطور شده است که آمریکا تروریستها را در خانه خود به رسمیت شناخته است؟
البته بعید نیست، در پشت این داستان و با توجه به خبرهایی که قبلا از آموزش دادن این تروریست ها درصحرای نوادا داشتیم، حضور فرقه رجوی درآمریکا را سهل تر نموده است که بتواند از آنها در راستای سیاست های تروریستی اش در کشورهای ایران و سوریه و عراق راحت تر بهره ببرد.
در هر صورت، تروریست، تروریست است و خوب و بد ندارد. دولت آمریکا نیز به فاصله کوتاهی بعد از باز شدن دفتر فرقه رجوی در واشنگتن، طعم آن را چشید. و مسابقه دوی ماراتن بوستون به خشونت کشیده شد.
به امید روزیکه جهان از وجود نیروهای تروریستی خلاص گردد. و همه انسانها در کنار خانواده هایشان با آرامش زندگی کنند.

حسینی

خروج از نسخه موبایل