نامه دو تن از اعضای قدیمی جدا شده سازمان مجاهدین به دبیر کل سازمان ملل

جناب آقای بان کی مون دبیر کل ملل متحد
اخیرا سازمان مجاهدین خلق – MEK – یکی از مزدورانش به نام فریده اراکی را به منظور تبلیغ و ترویج خواسته های رهبری این سازمان که سالیان است دیگر نه یک سازمان سیاسی بلکه یک فرقه می باشد مبنی بر اصرار بر نگهداری افراد قربانی و اسیر این سازمان در کشور ترور زده و بحرانی عراق و جلوگیری از انتقال آنان به کشورهای ثالث و کارشکنی در تلاشهای سازمان ملل و دولتهای غربی در این راستا به بهانۀ بازگرداندن این افراد از کمپ لیبرتی به کمپ پر خطر تر اشرف در استان بحرانی دیالی در شمال بغداد به نزد مسئولان هیأتهای رسمی دیپلماتیک کشورها در سازمان ملل و نمایندگیها و ارگانهای مختلف آن سازمان می فرستد تا به عنوان و سمت ساختگی و دروغین نمایندۀ ساکنان کمپ لیبرتی!! از آنها بخواهد که از خواست رهبری فرقه مبنی بر انتقال افراد کمپ لیبرتی به کمپ اشرف حمایت کنند و بدینگونه موجب پیشبرد اهداف رهبری این فرقه در عراق مبنی بر حفاظت از سردمداران آن و جلوگیری از دستگیر شدن آنان به بهای کشته شدن قربانیان این فرقه در کمپهای اشرف و لیبرتی در عراق گردند و این یعنی نیرنگ شرکت دادن طرفهای خارجی در این جنایت و ناجوانمردی برای لاپوشانی اهداف واقعی رهبری فرقه از اصرار بر ماندن در عراق و نگهداری اسرایش در آن کشور بلازده و نا امن.
آقای دبیر کل،
ما اعضای قدیمی جداشده از سازمان مجاهدین خلق – MEK – که هر یک بین ۲۰ تا ۳۰ سال در داخل آن بودیم از نزدیک شاهد کیش شخصیت و فردپرستی به غایت ارتجاعی رهبری سازمان و سرکوب و خفقان و فشارهای جسمی و روحی و فکری وارد شده به افراد و کنترل و مراقبت دائمی آنان برای جلوگیری از فرار یا جداشدنشان و یا بیان و حتی اندیشیدن به هر گونه مخالفت با رهبری و خطوط و سیاستهای آن و تفتیش عقاید و افکار و دخالت رهبری در ریزترین و خصوصی ترین امور افراد و تحقیر و تمسخر آنها جلوی دوستانشان و وادار کردن آنها به دشنام و ناسزا و توهین به همدیگر از یک سو و موج نارضایتی افراد و مخالفتهای آنان علیه رهبری فرقه و خواست عمومی ساکنان کمپ لیبرتی مبنی بر بیرون آمدن از این کمپ و انتقال به کشورهای ثالث بودیم و دیدیم که چگونه رهبری این فرقه با زندانی کردن و حتی کشتن و سر به نیست کردن افراد مخالف بویژه در میان کادرهای قدیمی سرکوب و خفقان گسترده ای را در تشکیلات مخوف این سازمان حاکم کرده است. رهبری این سازمان هر گونه تماس و ارتباط افراد با خانواده هایشان و حتی فکر کردن به آنها را ممنوع کرده و ارتباط افراد را با دنیای خارج به طور کامل قطع نموده بطوریکه افراد نه تنها دسترسی به نامه نگاری و تماس تلفنی و رادیو و تلویزیون و انترنت و موبایل ندارند بلکه اساسا از تحولات نوین در ارتباطات دنیای معاصر بی اطلاع می باشند و دهها سال است که هیچگونه خبری از خانوادهایشان و خانواده هایشان نیز از آنان ندارند زیرا رهبری سازمان مانع هر گونه ارتباط و ملاقات افراد با خانواده هایشان می شود و این در دنیای امروز حتی در زندانهای دیکتاتورترین رژیمهای جهان بی سابقه است و مانندی ندارد، لذا حمایت از خواسته ها و اهداف رهبری این فرقه بر خلاف اصول و معیارهای اخلاقی و حقوق بشری سازمان ملل متحد و مشارکت در وضعیت اسفناک و ریخته شدن خون افراد ساکن کمپهای لیبرتی و اشرف می باشد. از این رو ما از شما تقاضا داریم که از فعالیتهای مزدوران و عناصر این فرقۀ تروریستی و جنایتکار در میان مسئولان هیأتهای نمایندگی سازمان ملل و نمایندگیها و ارگانهای مختلف آن جلوگیری کنید فعالیتهایی که با سوء استفاده از بی اطلاعی بسیاری از این مسئولان از وضعیت و ماهیت این فرقه و اوضاع حاکم بر مناسبات و تشکیلات در داخل آن صورت می گیرد.
آقای دبیر کل،
این سازمان دست به انواع ترور و جنایت در ایران و عراق و حتی داخل خود سازمان علیه مخالفانش با زندانی کردن و قتل و سر به نیست کردن آنان زده است، و ما جداشدگان از این سازمان شاهد انواع ترورها و سرکوبها بودیم که در کتابها و نوشته های متعدد بسیاری از هزاران جدا شده از این سازمان آمده است و این نامه گنجایش شرح آنها را ندارد. لذا ضروری است که برای جلوگیری از رخنۀ عناصر این فرقه در میان نهادهای این سازمان و هیأتهای نمایندگی کشورها در آن برای تبلیغ و ترویج خواسته های غیر قانونی و غیر انسانی و غیر منطقی رهبران این فرقه بویژه انتقال ساکنان کمپ لیبرتی به کمپ پرخطر تر اشرف به جای انتقال آنان به کشورهای ثالث و کارشکنی در این انتقال به بهانۀ مضحک و ناممکن «یا همه یا هیچکس»، اقدامات لازم از جانب شخص جنابعالی صورت بگیرد.
با احترام،
اعضای جدا شده قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران
قربانعلی حسین نژاد
غفور فتاحیان
۱۶ می ۲۰۱۳

رونوشت به:
– هیأتهای نمایندگی کشورها در سازمان ملل متحد – نیویورک
– نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق – یونامی
– کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد – ژنو
– شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد – ژنو
– کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
– سازمان عفو بین الملل
– وزارت خارجۀ ایالت متحدۀ آمریکا

خروج از نسخه موبایل