نامه افشاگرانه علی جهانی به دبیرکل سازمان ملل در مورد فریده اراکی

حضور محترم جناب آقای بان کی مون دبیر کل محترم سازمان ملل

در خبر ها آمده هست که فرقه رجوی از فردی معلوم الحال بنام فریده اراکی استفاده کرده و او را به دیدار نمایندگی های کشورها در سازمان ملل می فرستد تا خط این فرقه را در رابطه با نگه داشتن نیروها در کشور نا امن عراق و جلب حمایت از این نمایندگی ها در راستای خط غیر عملی برگشت به کمپ اشرف که بسیار نا امن تر ازکمپ لیبرتی هست پیش ببرد. و علت اینکه سازمان از اینگونه افراد برای پیشبرد خط و خطوط و مطامع و اهداف شیطانی خود استفاده می کند اینست که این سازمان دیگر یک سازمان سیاسی نیست و بدلیل عملکرد فرقه گرایانه اش از هیچگونه وجهه ای در دنیا برخوردار نیست لذا می خواهد از این طریق به فریب ارگانهای سازمان ملل که هیچگونه اطلاعی از این فرقه و عملکردش ندارند بپردازد.

جناب دبیر کل

این سازمان فرقه گرا بخاطر کیش شخصیت مفرط ؛ سرکوب و خفقان شدید در داخل مناسبات؛ سانسور شدید ؛ نادیده گرفتن اولیه ترین حقوق انسانی نیروها نظیر: دیدار و تماس با خانواده ؛ طلاق اجباری و جدا کردن فرزندان خردسال از والدین شان و آواره کردن آنها در خارج کشور و کشاندن افراد زیر هیجده سال برای عملیات نظامی و هزاران جنایت دیگری که مرتکب شده است به شدت مورد تنفر و انزجار مردم ایران هست. بنابر این ما جدا شدگان این سازمان که هر کدام بیش از بیست سال از بهترین دوران عمر جوانی خود را در تشکیلات مخوف این سازمان هدر داده ایم از شما می خواهیم که از فعالیت اینگونه مزدوران فرقه رجوی در بین نمایندگی های کشورها در سازمان ملل جلوگیری کنید.

جناب دبیر کل

ما جدا شدگان ضمن محکوم کردن اقدامات این سازمان فرقه گرا در جهت برگرداندن نیروها به اشرف و کار شکنی های این فرقه در راستای اقدامات سازمان ملل و نماینده ویزه شما در عراق برای انتقال نیروها به کشورهای ثالث امن ؛ از خبر انتقال اولین گروه به کشور آلبانی بسیار خوشحال شدیم و از شما و دست اندر کاران این امر بسیار سپاسگزار هستیم ؛ لذا ما مجددا ضمن درخواست از شما برای جلوگیری ترفند جدید این فرقه توسط این افراد معلوم الحال ؛ خواهشمندیم که روند انتقال نیروها به کشورهای ثالث را سرعت بیشتری ببخشید.

با تشکر و احترامات

خروج از نسخه موبایل