باز هم عجبا از مسعود و مریم رهبر و رئیس جمهور و ادعای دمکراسی شان

داشتم سایت ایران افشاگر از سایتهای وابسته به رجوی را نگاه می کردم، برای بینندگان عزیز لازم است توضیح بدهم که این سایتها زیر نظر خود رجوی تحت عنوان جنگ با اضداد اداره می شود همانگونه که رهبری در پیام ۵ دی آنگونه به مخالفان خودش و منتقدینش حمله کرده است و آنطور بی پرنسیب خودش بر علیه آقای آقای غلامعلی حسین نژاد حرف می زند که حتی از یک نفر سیاسی هم بعید است چه برسد به کسی که خودش را رهبر سیاسی می داند.

در این سایت چشمم به این موضع گیری سازمان مجاهدین خلق بر علیه آقای کریم غلامی منتقد سیاسی سازمان مجاهدین افتاد که چگونه سعی کرده اند با اهانت وی را ترور شخصیتی کنند. وی که سالها با آنها بوده است و بخاطر آنها پاهای خود را از دست داده لفظ پارس خوابیده یک غلام حقیر وزارتی را بکار می برند.

اینها که اینهمه وقت برای جدا شده ها و منتقدین خود وقت می گذارند چه وقتی برای آنها می ماند که به آزادی مردم و مبارزه با رژیم ضد بشری فکر کنند. شما فقط خودتان به این لیست روز افزون نگاه کنید همه از جدا شده های مجاهدین و چگونه همه اینها بعد از خروج از سازمان و انتقاد به رجوی به استخدام به قول رجوی وزارت اطلاعات در آمده اند و باید پرسید مگر تشکیلات رجوی مرکز تولید مأمور وزارت اطلاعات شده است؟

و باز هم عجبا که به این لیست باید آقای ایرج مصداقی را نیز اضافه کرد که سرتاسر سایتهای وابسته رجوی اهانت به وی نیز می باشد. اینطور که داره جلو می رود کم کم کل ارتش به اصطلاح آزادیبخش رجوی یک نهاد وزارت اطلاعات خواهد شد.

البته آنچه که به تجربه ثابت شده است هر جا که خیلی تأثیر گذاری افشاگری ما جدا شده ها بیشتر باشد. و در عزممان جدی تر باشیم که این مدعیان دروغین آزادی و دمکراسی را افشا کنیم آنها وقیحانه تر حمله می کنند و تررو شخصیتی می کنند و حتی بارها من خودم شخصا شاهد بوده ام که رجوی شخصا به صحنه آمده و آن را هدایت می کند تا کینه و خشمش فروکش کند.

آنوقت اینها می خواهند که آزادی برای مردم بیاورند ….. اینها کسانی هستند که مدعی هستند و به مردم پیام انقلاب و سرنگونی می دهند اسم این که در اصل به طرف مقابل که منتقد آنهاست اهانت می کنند و با تمسخر اینکه وی پاهایش را از دست داده است لفظ پارس خوابیده بکار می برند عجبا از این بی شرافتی سیاسی و فقط باید گفت که رجوی باش تا از گندم ری بخوری.

باید بگویم که این بی پرنسیبی ها و اهانت ها نه تنها سر سوزنی از عزم، جزم ما را برای افشای این جریان فاسد رجوی کم نخواهد کرد بلکه بر عزم و اراده ما برای رسوا کردن رجوی و مریم رجوی شیطانهای غالب بر سرنوشت پاکترین جوانان این مهین می افزاید.

دیدار ما با سردمدار این جریان یعنی رجوی در دادگاه خلق

بتول سلطانی

خروج از نسخه موبایل