مسعود رجوی در لیبرتی افراد متقاضی انتقال به آلبانی را تهدید می کند

اخبار دریافت شده از درون کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی ـ عراق) و همچنین آخرین فردی که از لیبرتی و فرقه مجاهدین جداشده است، حاکیست که مسعود ﺭﺟﻮﯼ بعد از دریافت گزارش های مختلف از شرایط متحول، همراه با نارضایتی و تمایل به جدایی از افراد انتقالی از لیبرتی به آلبانی در صدد بر آمده است تا دست به یک تهدید درون تشکیلاتی بزند. براساس اخبار منابع ذکر شده مسعود رجوی در ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﯽ که به اعضای سازمان مستقر در لیبرتی ﺩﺍﺩﻩ است خطاب به آنان گفته است ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ افراد انتقالی به ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ انتقال به ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻗﯿﻬﺎ …

البته واکنش اعضای سازمان در ارتباط با پیام رجوی با توجه به وحشت و سرکوب تشکیلاتی، حمایت ظاهری از سخنان وی و در خفا ایجاد حس کنجکاوی و پیدا کردن امید برای یافتن راه حل هایی برای نجات از فرقه (از طریق انتقال به آلبانی) بوده است.

براساس اخبار دریافتی از منابع ذکر شده در درون لیبرتی درخواست انتقال از لیبرتی در عراق به آلبانی زیاد و بسیار بیش از تعداد ۲۱۰ نفر بوده که رجوی را مجبور به دادن این پیام کرده است.

خروج از نسخه موبایل