مقام عراقی: خواستار مستند ساختن از جنایت های مجاهدین خلق شد

رئیس سازمان رسیدگی به امور خانواده های شهدا در استان دیالی خواستار مستند ساختن جنایت های سازمان تروریستی خلق طی دوره حضورش در عراق شد و تاکید کرد که مستند ساختن جنایت های این سازمان به منظور آگاه ساختن نسل های آینده از این جنایت ها صورت می گیرد.

“محمد صالح الشمری” در گفتگو با یکی از سایت های الکترونیکی گفت: «با مستند ساختن جنایت های سازمان تروریستی خلق همکاری این سازمان با رژیم صدام در کشتن مردم عراق و همراهی این سازمان با وی در همه جنایت هایش آشکار می گردد. » وی افزود: «اقدامات تروریستی سازمان خلق حتی بعد از سرنگونی رژیم بعث ادامه یافت. »

“الشمری” خاطر نشان کرد که سازمان تروریستی خلق پس از سرنگونی صدام، تروریست هایی از سازمان القاعده را به گرمی پذیرفت. وی تاکید کرد که در این رابطه مستنداتی را به همراه دارد.

رئیس سازمان رسیدگی به امور خانواده های شهدا در استان دیالی از رسانه ها خواست تا مسئولیت انتشار جنایت های سازمان خلق را برعهده بگیرند و افزود: «رسانه ها نقش مهمی در تبیین جنایت های تروریسم از جمله جنایت های سازمان خلق را برعهده دارند و رسانه ها از طریق برنامه ها و همایش ها و شبکه های اجتماعی می توانند این کار را انجام دهند.»

خروج از نسخه موبایل