وزارت کشور آلبانی: تاکنون ۱۰۹ تن از اعضای مجاهدین به تیرانا رسیده اند

وزارت کشور آلبانی اعلام کرد، از ابتدای نیمه اول ژوئیه ۲۰۱۳ تا کنون، تعداد ۳۸ تن دیگر از ساکنان لیبرتی به تیرانا رسیده و در کمپ «باربو» اسکان داده شده اند. این افراد در گروه های ۷ نفره،۱۷نفره و ۱۴ نفره از کمپ لیبرتی در عراق با هواپیما به فرودگاه « ریناس» که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته، رسیده و پس از مراحل ثبت نام به کمپ بازسازی منتقل گردیده اند.

این پذیرش بدنبال ایجاد توافق و درخواست ایالات متحده آمریکا از دولت آلبانی برای اعطای پناهندگی به ۲۱۰ تن از اعضای مجاهدین خلق صورت گرفته است.

آنها از طریق کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل به تیرانا منتقل می شوند. دولت آلبانی وزارت کشور، نهادهای امنیتی و نهاد پناهندگی را موظف نموده است تا از نظر انسانی به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی گردد.

وزارت کشور به آنها در کمپ «باربو» آپارتمان، محل آموزش و زندگی طبق استانداردهای تایید شده توسط سازمان ملل در اختیار قرار داده و زندگی آنان را تامین نموده است.

براساس توافق برای ۲۱۰ نفر، مابقی افراد نیز در گروه های کوچک از عراق به آلبانی انتقال خواهند یافت و در روزهای آینده یک گروه از آنان به آلبانی خواهند رسید. در لیست آخرین گروه اعزامی ۹ مرد و ۷ زن قرار داشتند.

وزارت کشور آلبانی در پی گزارش آقای مارتین کوبلر به شورای امنیت سازمان ملل، نقض حقوق بشر اعضای مجاهدین در کمپ های مجاهدین در عراق را تایید نموده و تاکید کرده است،اقدام دولت آلبانی برای پذیرش ۲۱۰ تن از اعضای مجاهدین برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در عراق صورت گرفته است.

خروج از نسخه موبایل