دروغ بزرگ و مشمئزکننده رجوی حول مرگ یک نجات غریق

اصل خبر: چندی پیش درمقابل چشمان حیرت زده شماری ازشهروندان که خود مشغول شناکردن بودند وشماری دیگر که در ساحل به تماشای شناگران و دریا نشسته بودند؛ سه نفر را درحال غرق شدن می بینند که بلافاصله نجات غریق جوان و غیوری بنام روزبه فقیه کیا برای نجات آنان دل به دریا زده و با تلاش فراوان توانست دوتن را سالم به ساحل کشانده والحمدالله نجاتشان دهد.
این غریق نجات ازجان گذشته ومردمی با وجود خستگی مفرط متاثرازنجات آندو؛ برای نجات نفرسوم به عمق دریا سفرمیکند ولیکن متعاقب تلاش فراوان، جستجویش نافرجام مانده ومتاسفانه خودش دراثرایست قلبی جان داده وروح بلندپروازش به سوی ملکوت اعلی پرمی گشاید واینچنین ضمن برانگیختن بسا تحسین ودرس فداکاری ؛ غم واندوه فراوان را نیزبرای شهروندان خصوصا خانواده عزیزخود به جا میگذارد. (این اتفاق و ضایعه تاسفبار در ساحل قو دردریای شهرستان انزلی رخ میدهد)

دروغ بزرگ و تهوع آور رجوی حول همین خبر!!
یک غریق نجات در دریای انزلی آنهنگام که میخواست سه نفررا ازغرق شدن نجات دهد , خود در اثر ایست قلبی درگذشت. این جوان فداکار فعالانه درجریان قیام سال 1388 نقش فعالی داشت وخیلی هم تحت فشار و شکنجه قرارگرفت و……….!!!
قضاوت با شما مخاطبان عزیز. ولیکن شخصا خواستم بگویم بیچاره فرقه مضمحل شده رجوی با عقده جاه طلبی وقدرت پرستی , روزانه اخبار رسانه ها و جراید ایران را رصد کرده شاید خبری باشد که بتواند ازبرای فریب اغفال سایرین جعل کرده وخود درمنتهای زبونی روزگاربگذراند.

خروج از نسخه موبایل