استفاده از سلاح شیمیایی تحت هر عنوان محکوم است

چندی است بحران سوریه روی میز دولت مردان و صاحب نظران است و سایر رخدادهای منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است. در این رهگذر امر بدیهی آنست که وقایع سوریه یک رخداد داخلی محسوب شده و می باید که بطور مسالمت آمیز از جانب دولت سوریه حل و فصل گردد. اما دخالت بیجا و تحریک کننده سایر دول از جمله امریکا موضوع را بسا بغرنج تر کرده و با تاثر فراوان قربانیان زیادی از مردمان سوری گرفته است.

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عزیزمان لابد به فراموشی سپرده نشده است که کشورهای زیادی از جمله امریکا با حمایت تمام عیار تسلیحاتی و لجستیکی و…از عراق علیه ایران به توطئه چینی پرداخته و درصدد نابودی نظام و مردمان ایران زمین بودند که البته دیدیم چگونه در مقابل اراده یک دولت و ملت غیور و همیشه در صحنه بور شدند و سوختند.

شخصا به خاطر دارم ولابد مخاطبانم نیز تایید میکنند که استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در مناطق حلبچه و… بسا قربانیانی از سربازان غیور ایران گرفت که هنوز هم کسان زیادی تحت عنوان جانباز از آن واقعه بشدت رنج فراوان میبرند و با مشکلات عدیده روزگار می گذرانند.

سوال اینست که آیا امریکا درآن مقطع از وقایع بسیار تلخ حملات شیمیایی عراق علیه ایران بی اطلاع بود!؟ و چرا هیچگونه موضعی علیه صدام دیکتاتور و متجاوز نگرفت!؟

حال چه شده است که بنا به اخبار و انعکاسات موجود بعد از حملات شیمیایی علیه مردمان سوری که هنوز مسبب و عامل آن نامشخص است , درصدد حمله به دولت و ملت سوریه برآمده است  و با تمام قوا در این داستان صف آرایی کرده است!؟

جالب است که دراین وانفسا فرقه رجوی با گرد و خاک کردن فراوان و انعکاس اخبار جنگ طلبی بسوی آسمان دهان باز کرده تا که شاید طعمه ای از جنس مفت خوری دریافت نمایند و از آب گل آلود مارماهی صید کنند! زهی خیال باطل.

بیشک هرگونه جرقه و جنگ از جانب هر که بخواهد باشد، قربانیان آن تنها و تنها مردمان آن دیارخواهد بود وسوریه نیز از این قانون مستثنی نیست ولیکن داستان سوریه با عراق وافغانستان که امریکا مسبب آنهمه فجایع خانمان سوز بوده است, بسیار متفاوت است و باید که امریکا و به طبع آن فرقه رجوی بداند که به قطع و یقین دودش به چشمان آنان خواهد رفت.

دوران تروریسم و خشونت طلبی و کشور گشایی و سلطه بر محرومان بواسطه امریکا و همپالگیهایش با بیداری و هوشیاری اسلامی درمنطقه به محوریت ایران قدرتمند تاریخا به اتمام رسیده است وگذشت آنزمان که آنسان گذشت.

خروج از نسخه موبایل