انتقال گروهی از مجاهدین به لیبرتی

گروهی از افراد فرقه رجوی که در اولین سری جابجایی ها از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده اند.خروج از نسخه موبایل