مجاهدین خلق همگام با شیعه کشان سلفی

عضویت سازمان تروریستی مجاهدین خلق در گروهی که در پی کشتار شیعیان است.
به گزارش الجوار سازمانی تروریستی که خود را پیشگامان ارتش محمد (طلائع جیش محمد) می نامد وجود عوامل مجاهدین در بین خود را تأیید کرد. این سازمان در بیانیه ی روزدوشنبه 13 اسفند خود اعلام کرد که مجاهدین خلق یکی ازعناصر سازمان تروریستی جیش محمد است که به دنبال کشتار شیعیان است.
جیش محمد از تمام سازمان های اهل سنت جهان عرب و اسلام و آسیا و آفریقا برای تشکیل ارتشی بزرگ، سنی و مسلح برای مواجهه با تهدید ایران در آسیا و شمال آفریقا و سوریه و لبنان و همچنین حمایت ازنیروهای مقاومت سنی مسلح در لبنان و عراق دعوت کرد.
بنا براخبار موثق، سازمان جیش محمد از  شمارزیادی از کشورهای جهان  به ویژه عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان و سازمان مجاهدین خلق نیرو گرفته است.
این بیانیه دولت های مراکش، الجزایر و تونس به مقاومت ضد شیعه دعوت کرده ونیز خواستار اخراج  شیعیان از کشورهای شمال آفریقا شد. پیشگامان جیش محمد ازاین دولت ها خواست به منظور آن چه"حفظ ثبات"  جامعه ی خود می نامند مانع نفوذ و گسترش شیعیان در کشور های شان شوند.

خروج از نسخه موبایل