انتخابات عراق و مثل همیشه شکست سرمایه گذاری رجوی بر روی این انتخابات

استراتژی های به گل نشسته آقای رجوی در عراق

با پایان رسیدن انتخابات عراق و اعلام نتایج آن و پیروزی اتللاف آقای نوری مالکی تمام تلاشهای چندین ماهه آقای رجوی و سرمایه گذاریهای گسترده آن به شکست کامل انجامید.

در طی سالی که گذشت دولت عراق با مشکلات و موانع زیادی از جمله حمله های گسترده تروریستهای داعش و القاعده که در بعضی اوقات شهرهایی از عراق را هم به تصرف خود در آورده اند و همچنین موج خشونتهای فرقه ای و حملات انتحاری و نزدیکی انتخابات همه و همه عراق را درگیر بحران کرده بود و در همین بین هم فرقه رجوی با استفاده از این موقعیت تا توانست از همه حتا گروهای تروریستی که او انقلابی مینامید حمایت و تلاش گسترده ای کرد تا شاید بتواند از این آب گل آلود ماهی بگیرد و در میان این درگیریها مثل همیشه وضعیت خودش را در عراق تثبیت کند و چند صباحی بیشتر آنجا بماند.

همه اینها به این معنی است که آقای رجوی با دخالت مستقیم در عراق و سیاستهای دولت عراق بیش از پیش جان افراد خود را به خطر انداخته و همچنان تکرار اشتباهات استراتژیک گذشته خود را دنبال کرده است.

هر چند که حتا اگر گروههای نزدیک به سنی ها که آقای رجوی سنگ آنها را به سینه میزند نیز به قدرت میرسیدند یا حتا برسند در تعادل قوای سیاسی موجود باز هم بر روی فرقه رجوی سرمایه گذاری نخواهند کرد و در شرایط رجوی تغییری به وجود نخواهد آمد اما به دلیل اینکه آقای رجوی موجودی خود را در بین بحرانهای سیاسی موجود دیده و میبیند همیشه به دنبال از این ستون به آن ستون است و فقط دنبال وقت خریدن است وتنها کسانی که در این وسط قربانی سیاستهای همیشه شکست خورده رجوی خواهند شد افراد به گروگان گرفته شده لیبرتی هستند.

آقای رجوی شما مسئول سرانجام تک تک افرادی هستید که به زور در عراق نگاه داشتید, شما مسول تک تک کشته شده هایی هستید که این چند سال بدون هیچ دلیلی به کشتن دادید, چه در لیبرتی و چه در اشراف!

از همان روزی که اربابتان صدام حسین سرنگون شد به این امر واقف بودید که عراق دیگر جای برای ماندن نیست اما برای این که به غیر از محیطهای بسته شما نمیتوانید تشکیلات خود را حفظ کنید و به تابع آن خانم رجوی نمیتواند دکان اپوزیسیون را باز نگاه داشته و نقش ریس جمهور خود خوانده را بازی کند تصمیم به ماندن در عراق ولو به نابودی تک تک نفرات گرفتید و باید یک روز پاسخگوی تمامی این رنجها و خونها باشید و ان روز دور نخواهد بود.

مهدی نیکبخت

خروج از نسخه موبایل