زوزه های رجوی از زبان یک دکتر باسمه ای!

چند روزی به خاطر یکسری مشکلات فنی در سیستم کامپیوتر نمی توانستم مطلبی بنویسم و یا در وبلاگ درج کنم که به کوری چشم رجوی و رجوی صفتان مشکل حل شد.

اما هفته پیش سایت فرقه مافیایی رجوی مطلبی از طرف یک دکتر قلابی بنام دکتر محمد محدث مقیم زندان لیبرتی درج کرده بود و در ان مطلب علاوه بر ترور شخصیت جدا شده ها از جمله من شخص رجوی سوزش خود و مریم قجر از زبان دکتر باسمه ای بیان کرده بود!

البته این را هم باید بگویم رجوی برای ۲ طیف با اسامی جعلی کارت امریکایی گرفته.

ــ یک عده که در ترورها وقتل و کشتار و شکنجه دست داشته اند انها بدستور مستقیم شخص رجوی وقتی امریکاییها در اردوگاه اشرف می خواستند کارت شناسایی صادر کنند با اسم جعلی کارت گرفته اند تا اسامی این افراد برای ارگانهای امنیتی هیچ کشوری مشخص نشود.

ــ دسته دوم هم کسانی هستند که قبلا در امریکا یا اروپا و یا کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی می کردند و با طرح و برنامه سران فرقه از بانکها و یا شرکتها کلاه برداری کرده اند این طیف افراد هم به دستور شخص رجوی با اسم جعلی کارت گرفته اند تا بانکها و شرکتهای اروپایی و امریکایی نتوانند این افراد کلاه بردار ردی یابی بکنند.

اما نکته جالب انجاست که رجوی رذل زنباره مدعی شده این دکتر باسمه ای با دیدن مطالب جدا شده ها در سایتها وبلاگهای جدا شده ها بر ان شده تا علیه انها مطلب بنویسد!

البته من به شخصه این دکتر قلابی خوب می شناسم ؛ اقای ساسان که در امداد اردوگاه بد نام اشرف کار می کرد حتا اجازه امپول زدن هم نداشت و بیشتر کارهای خدماتی و اداری انجام می داد و این دکتر باسمه ای رجوی انقدر در تناقضات ایدئولوژی رجوی غرق بود که اگر همه را سیل می برد این یکی را تناقض برده بود.

رجوی رذل زنباره از زبان این دکتر باسمه ای مدعی که شده که به سایتها ؛ وبلاگهای جدا شده ها دسترسی داشته و کلی هم به اسم این دکتر باسمه ای در ان مطلب یاوه گویی کرده که همین الان رجوی اجازه بدهد یک فرد بی طرف برود و با این دکتر باسمه ای رجوی صحبت بکند مطمئن و صد در صد می توانم بگویم که این دکتر باسمه ای رجوی نمی داند سایت یا وبلاگ خوردنی ؛ بردنی؛ پوشیدنی ؛ راه میرود یا ثابت و ….!

البته برای من قابل فهم رجوی رذل زنباره برای نشان دادن سوزش خود از افشاگریهای جدا شده ها انقدر به خودش می پیچد که به هر زور و ضرب نمی تواند این سوزش مخفی کند و لاجرم بدستور شخص رجوی و مریم قجر ریس جمهور باسمه ای رجوی به اور نشینان پاریس دستور می دهد دست به قلم شوند و سوزش رجوی به نمایش می گذارند کاری که در از گذشته بصورت ریل ثابت انجام می شده و الان هم تکرار می شود.

اما واقعیت چیست؟

۲ عامل باعث سوزش عمیق رجوی رذل زنباره و مریم قجر شده:

۱ ــ با افشاگری جدا شده ها از نقش مستقیم شخص رجوی رذل زنباره و مریم قجر در تجاوز به زنان نگون بخت در تشکیلات فرقه رجوی تا نقض حقوق بشر در درون تشکیلات و زندان و شکنجه اعضا ناراضی تا افشاء اعمال تروریستی و جنایتهای رجوی در حق مردم ایران ؛ عراق ؛ افشاء قاچاق انسان و پولشویی ؛ از افشاء مناسبات فرقه گرایانه درون تشکیلات رجوی تا اعمال جاسوسی برای صدام و امریکا و اسرائیل و سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مرتجع و از تریاک خوری رجوی برای برگزاری نشستهای درونی بصورت روزهای متوالی و … رجوی به ترس و وحشت بی سابقه افتاده و با توجه به اینکه هر روز هم با امار افشا کنندگان جنایات رجوی افزوده می شود رجوی دستور داده به اسم یکسری منگولهایی که از دنیای بیرون بی خبرهستند بر علیه جدا شده ها یاوه گویی بکنند که خود نشانه عمق سوزش شخص رجوی و مریم قجر می باشد.

۲ ــ هر زمان اوضاع واحوال درون تشکیلات فرقه رجوی بهم می ریزد سران فرقه رجوی بخواهند فشار روحی و روانی به اعضا بیاورند و انها را از جدا شدن از فرقه بترسانند از این مدل مطالب را در سایتهایشان درج می کنند و در نشستهای درونی ان را بعنوان بریف برای اعضا می خوانند تا با ترساندن اعضاء مانع جدایی و فرار اعضا شوند.

البته من از سران فرقه رجوی در خواست می کنم تنها به ذکر اسم دکتر برای افراد اکتفا نکنند بلکه برای انها یک تخصص هم بتراشند مثل برادر مجاهد ؛ رزمنده ارتش اسیر در لیبرتی دکتر محمد محدث متخصص تعویض پوشاک نی نی رجوی و …. شاید با این اسامی دهان پر کن سوزش و زوزه های جانکاه رجوی بیشتر ثابت شود.

خروج از نسخه موبایل