با مشاهده بی تفاوتی مردم ایران، شیوخ عراق را بمیان آوردند!

همانطور که انتظار میرفت، همایش پرسر وصدای باند رجوی در ویلپنت پاریس، با بی اعتنائی کامل مردم ایران مواجه شد واین هموطنان فرقوی ما با مشاهده ی برباد رفتن اینهمه مخارج واوقات زندگی (بقول سعدی… عمر تلف کرده وایام به لغو گذرانیده)، خود را مغبون این معامله یافته وناچار متوسل به تایید هرکس وناکسی شدند.
ابتدا پای انواع سناتورها و پارلمانتر های بازنشسته وبخصوص امرای سابق واسبق ارتش آمریکا که بنوعی دراین مراسم حضور داشتند، بمیان آمد و سپس تلویزیون های بی توقع؟! مواد تبلیغاتی دراختیار رجوی ها گذاشت که استقبال مردم ایران را درپی نداشت وحتی مقالات جامع ومانعی در تشریح این غوغا سالاری ها بر صفحات اینترنت گذاشتند و گروه مافیایی رجوی ناچار برآن شد که مسیر کاروان تبلیغاتی خود را از راه ایران کج کرده وبطرف عراق روانه کند!
یک خواننده ی بی اطلاع اگر نظری به نوشته ی زیر که " پیامهای تبریک مجالس شیوخ و شوراهای عشایرعراق به خاطر پیروزی گردهمایی عظیم مقاومت ایران در پاریس " نام گرفته وبرصفحات اینترنتی رجوی و دربرنامه های خسته کننده ی سیمای آزادی؟؟!!  نیزآمده، توجه کند، باین استنباط منطقی می رسد که گویا هدف این شو بازی ویلپنتی دارودسته ی رجوی، بررسی اوضاع داخلی ایران که نه،   بلکه درخدمت نجات عراق بوده است.
ذیلا نمونه هایی از این خبر منتشر شده نقل و ملاحظات مختصری درباره ی آنها آورده میشود:
" شورای ملی عشایر عراق ـ دیالی: سخنرانی بسیار قوی خانم مریم رجوی در این گردهمایی و اشاره ایشان به دخالتهای افسار گسیخته رژیم ایران در امور عراق نشان دهنده تشخیص درست مقاومت ایران به درد و مشکل اصلی مردم عراق است".
قوی بودن سخنرانی مریم رجوی که چه عرض شود،  اما در تشریح بی مایگی این سخنان و خاصیت ومحتوای شعارگونه ی آن لااقل نوشته ای تحت عنوان: " ملاحظاتی در باره سخنرانی مریم رجوی در مراسم ویلپنت پاریس"  درصفحات اینترنت وجود دارد که ما خواندن آنرا به دیگران وحتی شورای ملی عشایر عراق توصیه میکنیم.
قضاوت درباره ی این سخنرانی که بزعم این شیخ، که از تشخیص درست مقاومت ایران؟؟!! ازدرد اصلی مردم عراق حکایت میکند، بعهده ی عاقلان گذاشته میشود تا اعلام کنند این ستم رفته برمردم عراق کار آمریکا وگروه های تروریستی تربیت شده اش بوده یا جمهوری اسلامی!
" تجمع عشایر عراق: ما از شنیدن سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران غرق شادمانی شدیم به ویژه که در این سخنرانی قوی از مردم عراق و سوریه و درد و رنجهای آنها که نتیجه دخالتهای رژیم ایران است؛ حمایت و پشتیبانی کردند ".
اینکه  مردم سوریه وعراق ازطرف چه کسان ودولت هایی به خاک وخون کشیده شده اند، برهمگان روشن است و احتیاجی به شنیدن " سخنان قوی " مریم رجوی نبوده است!
" شورای ملی عشایر عراق: ما اعلام می کنیم که این مراسم بزرگ تمامی خلقهای ایران و عراق و سوریه را نمایندگی می کند که دارای هدف مشترکی هستند و آن سرنگونی رژیم ایران است که به دلیل دخالتهایش مسبب اصلی درد ورنجها وبدبختیهای مردم ما ست. خدا را شکر وسپاس می گذاریم واز خداوند متعال خواهان پیروزی نزدیک مردم ایران و عراق و سوریه هستیم ".
رجوی ها این مراسم را لقب کنگره اش دادند که جواب های لازم دراین مورد بآنها داده شد.
اما اگر با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران طالع وسرنوشت سعادت باری برای مردم سوریه وعراق رقم میخورد، چرا این جنگ های وحشتناک نیابتی درسوریه وعراق درجریان است، آیا کسی دراین میان نیست که اندکی برارتقاء سواد جغرافیایی این هواداران عراقی؟ مجاهدین ایرانی؟ کمک کند؟!
" عشیره عبید در دیالی: عراقیان به خوبی می دانند که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در لیبرتی، دوستان آنها در همه سختیها بوده اند و ما بار دیگر مسئولیت آمریکا و سازمان ملل را در حفاظت آنها یادآوری می کنیم".
آیا این آگاهی از حمایت ساکنان لیبرتی از مردم عراق، شامل شیعه ها وکردهایی هم میشود که درزمان صدام بدست  کسانی که تعدادی ازآنها از همین اسرای لیبرتی بودند، قتل عام شدند؟
ثانیا اگر شما دغذغه ی حفظ جان آنها رادارید، این کمک را چراازدولت خودتان وسازمان های ذیربط بین المللی نمیکنید؟؟ چرا پای آمریکا را به وسط می کشید تا آبروی؟ این مجاهدین ایرانی؟! را که شما جیره خوار آن هستید، ببرید؟؟ اینکه دوستی خاله خرسه است که شما با " نوک پیکان تکامل اجتماعی – که همان مجاهدین خلق ما باشند"، میکنید؟ این خجالت آور نیست؟!
" عشیره بنی زید: مردم عراق بارها و بارها خواستار قطع دخالتهای رژیم ایران در عراق شده اند و در کمال خوشوقتی بایستی خاطرنشان کنیم که هم اکنون شرایط انقلابی موجود در جامعه عراق می رود تا ریشه دخالتهای این رژیم در عراق را بخشکاند ".
اگر این سخن را بااعتقاد وازته دل میگویید مطمئن باشید که حکم گوسفندانی رادارید که با وجود سر بریده شدن گوسفندان بغلی شان، دارند مع مع شادی کرده واصلا نمیدانند که لحظاتی بعد نوبت آنها هم میرسد.
هنوز اول کار خلافت اسلامی " ابوبکر البغدادی " است وشما یقینا توحش وبربریت ارتش مزدور اورا می بینید. اگر کار این فرد بغایت مشکوک رونق بگیرد- که خدا نکند بگیرد- آنگاه حال شما را خواهیم پرسید وبر آن خون گریه خواهیم کرد: این هنوز ازنتایج سحر است!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل