اعضای لیبرتی باز هم قربانی سیاست های حماقت بار فرقه خواهند شد

اخیرا در سایت های وابسته به فرقه رجوی اطلاعیه ای درج شد با محتوای اینکه اموال کمپ اشرف در حال به سرقت رفتن است و در این رابطه داد و فغان سر دادند که سرقت اموال ساکنان اشرف! نقض آشکار توافق چهارجانبه است.

بدون شک همه کسانی که اخبار واتفاقات دهساله اخیر فرقه رجوی را دنبال می کنند بخوبی به یاد دارند که چگونه در طی یک دهه گذشته علیرغم تمامی هشدارها، انذارها، تهدیدها و گفتارها … مبنی براینکه شرایط کشور عراق ناامن است و دوران ماندن در عراق و کمپ اشرف به سر آمده است… سران فرقه و بطور خاص شخص رجوی با حماقت و وقاحت تمام بر ماندن در کشور عراق تاکید کردند.

علیرغم آن همه اطلاعیه ها و دستورات و توافقات با دولت عراق مبنی بر خروج از عراق، علیرغم اعلام مکرر سازمان های بین المللی که بارها تاکید کرده اند کمپ لیبرتی یک مکان موقت است و بایستی اعضای سازمان پس از این مرحله به کشورهای دیگر بروند، سران فرقه و شخص رجوی ازهمه دستورات دولت عراق سرپیچی نموده و می گویند که در عراق خواهیم ماند.

هرچه جداشدگان، خانواده ها.. اهل سیاست و … در اینباره هشداردادند که در کشوری که هر هفته چند بمب منفجر شده و دهها نفر از مردم عراق قربانی می شوند چگونه جای ماندن است.

مادران و پدران برای دیدن فرزندان شان زاری ها کردند و دو سال تمام در پشت درب های بسته اشرف به انتظار دیدن بستگانشان نشستند خواهران و برادران اعضا در خارج کشور کمپین نجات راه اندازی کردند و هر چه آنجه گفتنی بود گفتند.

اما در این میان همچنان نابخردانه بر ماندن در عراق پافشاری می شود.

همه گفتیم که جان ساکنان در خطر است ….. ۱۱و ۳۶ و سپس ۵۰نفر را رجوی به کام مرگ فرستاد و گفته بود «اگر ۱۰۰۰نفر هم کشته شوند در کمپ اشرف خواهیم ماند. »

البته در این میان آنانکه همیشه دچار ضایعه می شوند و جان و مال و هستی خود را از دست می دهند شخص رجوی و سران ارشد وی نیستند بلکه اعضای نگون بختی هستند که عمریست در کمپ های سازمان به اسیری گرفته شده اند.

حال رجوی بصورت مضحکی اطلاعیه صادر می کند که اموال اشرف در حال بسرقت رفتن است. آن زمان که درعراق جنگ نبود نه دولت عراق تضمینی داد و نه سازمان های بین المللی توانستند حافظ ساکنان کمپ باشند و حال که کشور عراق در جنگ درونی می سوزد انتظار ابلهانه ای است که سازمان فکر کند اموال و جان اعضا در امان خواهد ماند.

با ورود گروه تروریستی داعش به صحنه جنگ عراق.. بدون شک روزهای خوبی در انتظار لیبرتی و اعضای نکون بخت فرقه نیست.

هر چند تمامی دوستان ومنتقدین و خانواده ها همه بازهم هشدار دادند …رجوی در خام خیالی و حماقت خود باز هم احتمالا رویای بازگشت به دوران صدام را در سر می پروراند.

اما به احتمال زیاد با ورود گروه داعش حتی به گوشه ای از بغداد بازهم این سازمان مجاهدین بعنوان اولین گروهی خواهد بود که قلع و قمع خواهد شد. و اعضای قربانی چند باره بازیچه مطامع کثیف رهبر فرقه خواهند شد.

مریم سنجابی

خروج از نسخه موبایل