آکسیون انجمنهای فانوس و زنان علیه فرقه تروریستی رجوی مقابل مجمع سازمان ملل

روز جمعه دوازدهم سپتامبر نمایندگان انجمنهای فانوس و زنان آکسیون اعتراضی در ژنو و مقابل مجمع سازمان ملل برگزار کردند.

 این آکسیون مورد توجه بسیاری از ملاقات کنندگان و مردم قرار گرفت و با توجه به پلاکاردهائی که این نمایندگان به زبانهای خارجی در دست داشتند آنها با اهداف تروریستی فرقه رجوی آشنا شدند.
ما توانستیم فریاد خودمان را به گوش این تعداد از مردم برسانیم که دیکتاتوری فرقه رجوی بر روی اعضای گروگان گرفته شده در عراق رو به پایان است و روسیاهی برای فرقه و مریم رجوی و اجیر شدگانش باقی خواهد ماند.
قسمتهائی از فیلم صحبتهای آقای مهدی خوشحال و خانم ها زهرا معینی و بتول سلطانی بهمراه گزارش کاملتر در روزهای بعد به اطلاع علاقمندان می رسانیم.
پس از پایان این آکسیون تعداد ۹۰۰ بروشور رنگی در میان بازدیدکنندگان و ملاقات کنندگان و سایر مردم که برای جلسات در این مجمع حضور یافته بودند، توزیع شد.
 نمونه هائی از بروشورهای افشاگرانه فرقه رجوی در صدها نسخه توزیع شد.


 

خروج از نسخه موبایل