خروج از لیست تروریستی و تبرئه در فرانسه – بهانه مخفی شدن رجوی چیست

این روزها خانم رجوی ترفند دیگری برای ادعای پیروزی و خفه کردن نیروهای کمپ لیبرتی پیدا کرده و آن هم موضوع مضحک مختومه شدن پرونده ۱۷ ژوئن…
در شرایط سیاسی فعلی تبرئه پرونده فرقه تروریستی رجوی موضوع تعجب آوری نبوده و نیست.
بخاطر دارم که در سال ۱۳۸۶ در جلسه ای در کمپ اشرف شخص رجوی از ستاد مالی سازمان خواست که تعهد بدهند برای هزینه یک وکیل پیگیری خروج نام سازمان از لیست تروریستی اروپا ۵۰۰۰۰۰ هزار دلار ظرف یک ماه تهیه کنند و این تنها یک قلم از هزینه های وکلا و قاضیان پرونده بود و گفته شد که سایر مخارج نیز تقسیم شده و بخش هایی از آن هم به عهده تیم های مالی خارجه گذاشته می شود.
با صرف میلیون ها دلار پول های حاصل از تجارت سیاه نفت عراق برای پرونده های این چنینی و دریوزگی های ده ساله اخیر برای کسب حمایت، افتخار و شادی ندارد.
درخواست کمک از جناح جنگ طلب آمریکا و آتشن بیاری معرکه برای حمله به ایران جای بسیار شرم و تاسف دارد.
حال سوال اساسی این است سازمان مجاهدین! از لیست تروریستی خارج شده و پرونده ۱۷ژوئن هم، با یا بی انواع زد و بندها و صرف میلیون ها دلار… مختومه شد و تبرئه شدید. به قول خودتان حمایت آمریکا را هم دارید پس دلیل مخفی شدن این رهبری پاکباز چیست!!!چرا از مخفیگاه خارج نمی شود؟ مانع چیست؟
همه اعضای کمپ و جدا شدگان در سال های اخر به یاد دارند که در رابطه با مخفی شدن رجوی گفته می شد که سد راه لیست تروریستی و موضوعات امنیتی فرانسه … می باشد و به همین بهانه ده سال تمام انواع مشقات و مضیقه ها و هر گونه شرایط سخت و بیگاری بر ما روا می داشتند و بارها بر ما چوب نمک ناشناسی و اهمال در کار و مسئولیت و عدم تلاش زده می شد که سد راه خروج از لیست و در ادامه ظهور رهبری شده ایم…و بایستی تلاش کنیم تا درب بازکنیم!
حال باید گفت ای سرکردگان درب باز شده! شما هم مورد حمایت و الطاف غربیان قرار گرفته اید…
پس چرا جناب رجوی تشریف نمی آورند.
آیا جز این است که او نمی تواند پاسخگوی اعمال خیانتکارانه خود قبل از هر چیز ظلم و ستمی که بر اعضای خویش وارد آورده باشد.
هر عملی در جهان بی پاسخ نیست و بقول خودتان بنا بر اصل دیالکتیکی عمل و عکس العمل و تأثیر متقابل! او نخواهد توانست از مخفیگاه خود خارج شود.
در حالیکه صدها نیروی درد کشیده که با هزاران مشقت بخصوص در طی سالیان اخیر توانستند از تشکیلات بگریزنند و صحنه های دردناک درون تشکیلات را شرح دادند
چگونه می تواند پاسخگوی اعمال خود باشد
چگونه می تواند در مقابل انظار عمومی بایستد و همه این موارد را انکار نموده و حاشا کند.
با اینکه مریم رجوی سالها است خود را به کری زده و حتی یک سوال جدا شدگان را پاسخ نمی دهد. آیا رجوی هم می تواند به این راحتی از زیربارآنچه سالیان بر سر اعضای خویش آورده شانه خالی کند
آیا رجوی می تواند براحتی از پاسخگویی اعمالش شانه خالی کند و راه گذشته را پیش بگیرد
– جدا شدگان در طی این سالها به افشای انبوهی از مسائل ضد حقوق بشری ازپستو و فرقه دربسته پرداخته اند. مکانی که اجازه هیچ گونه بازرسی ندارد / درب های آن بسته است و افراد آن حدود سی سال است که اجازه تماس با دنیای خارج را ندارند… / نقض حقوق زنان / نقض حقوق خانواده و نقض اولیه ترین حقوق انسانی در فرقه موج می زند…
– آیا رجوی می تواند همچنان گزافه گویی کند و چشم در چشم دنیا باز هم بگوید ما ارتشی آزاد! داریم و امسال سرنگون می کنم. و سال دیگر سرنگون می کنیم و…
– و آیا با انبوه این همه شاهدین زنده و دلایل مستند چون مریم قجر لیچار ببافد و از حقوق زن و آزادی و… سخن بگوید.
– و به همین دلیل این رهبری وجهه قانونی و مشروعیت خود را نیز از دست داده و نخواهد توانست دربرابر انظار عیان شود.
– و به همین دلیل مریم قجر ظاهرا” و برای این که صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و باز هم مدتی محدود به نیروهای درمانده اش روحیه ای بدهد ابراز خوشحالی و پیروزی پوشالی می کند ولی در باطن و محتوا آنچه که روشن است: زوال تاریخی و با سرعت فرقه ای است که پاسخ محتوم همه جنایات و خیانت های خود را می بیند.
مریم سنجابی

خروج از نسخه موبایل