نامه آقای میرباقر صداقی به برادرش واقف صداقی از گروگانهای کمپ لیبرتی

نامه ای به برادرم میر واقف صداقی
سلام داداش امیدوارم خوب باشی میدانم باز این نامه مرا نخواهی دید چون در فرقه رجوی اینترنتی ندارید و در مناسبات فرقه رجوی اجازه تماس با خانواده به شما داده نمیشود اما باز امیدم را از دست نمیدهم شاید روزی بعد از رهایی از اسارت و بردگی در سایتها نامه مرا بیابی و بخوانی چندین بار در زندان رجوی ساخته تیف برای جدا شده ها برایت نامه نوشتم اما جوابی نگرفتم , هیچوقت به فکر سرزنش نبودم چون میدانستم گناهی نداری و درغار قرارگاه نظامی اشرف امکانی ندارید حتی از ابتدائی ترین امکانات ارتباطی در آنجا خبری نیست بعد از فروپاشی اشرف و سکنای شما در کمپ لیبرتی امیدهای تازه ای شکل گرفت به در خواست پدر و مادر از طریق صلیب سرخ سوئیس درماه می ۲۰۱۲ برایت نامه نوشتم کپی نام ضمیمه این نام است اما متاسفانه بعد از چند ماه مقامات صلیب سرخ در تماس تلفنی به من خبر دادند فرقه رجوی اجازه تحویل نامه ها را نمیدهد وفرقه رجوی صلیب سرخ را متهم کرده که مزدور وزارت اطلاعات است. بنا به ضوابط صلیب سرخ من میبایست نامه را در فرم مخصوص صلیب سرخ می نوشتم و بنا به تاکید آنها نامه میبایست غیر سیاسی باشد و آنها بعد از ترجمه و اطمینان از این موضوع حاضر بودند نامه مرا بدستت برسانند. اما از آنجائیکه مریم و مسعود رجوی بویی از انسانیت و شرف نبرده اند با پرروئی تمام مارک مزدوری وزارت اطلاعات را به صلیب سرخ زدند تا شما را هر چه بیشتر در محیطی بسته و سکت نگه دارند.
داداش، پدر بیش از یکسال است که فوت کرده آرزوی شنیدن صدای تو را به گور برد. حال مادر با چشمهایی گریان چشم انتظار نشسته , در هیچ تماس تلفنی نیست که خبر تو را از من نگیرد. خیلی وقتها نمیدونم چی جوابش بدم! از سال ۱۳۶۸ تا به امروز ۲۵ سال گذشته سالی که من و تو از ایران فرار کردیم میدونی بخاطر گند کاریهای رجوی و وطن فروشیهایش همه مردم از فرقه رجوی رویگردانند مسعود رجوی تمامی خونهای ریخته شده را پایمال کرد همه میخواهند سازمان مجاهدین را فراموش کنند و کرده اند. رهبر فراری از حیث بی آبروئی در غیبت کبری است. متاسفانه بخاطر بی عملی مسئولین فرقه تمامی امکانهای خارج آمدن شما از عراق سوزانده شده است. من دعای خیر به تک تک شماها میکنم.
تجربه زندان رجوی ساخته تیف این بود. بدلیل مشکلات زیاد مهاجرت و پناهند گی یو ان و صلیب سرخ براحتی نمیتوانند کشور جایگزین پیدا کنند و خیلی از کشورها حاضر نیستند پناهنده قبول کنند یادم هست بعد از رهائی از تیف در شهر اربیل عراق طی ایمیلی از یو ان استرالیا کمک خواستم آنها در جواب گفتند بخاطر مشکلات زیاد و کمبود امکانات در عراق باید سالیان زیادی صبر کنیم مگر اینکه خودمان راه حلی پیدا کنیم من بخوبی فهمیدم باید بصورت قاچاق از عراق خارج شوم. داداش همین موضوع را سران فرقه رجوی در فرانسه خوب میدانند اما مریم رجوی بجائ اینکه با خرج پول شما ها را از عراق خارج کند پولهایشان را صرف سخنرانیهای چند سناتوراز دور خارج شده و جنگ طلب میکند تمام دنیا را به مزدوری وزارت اطلاعات متهم میکند تا نکرده ها و جنایاتشان را در حق تک تک شما لاپوشی کنند چرا بایستی ۵۲ اشرفی کشته میشد واقعا راه حلی غیر از این نبود؟ متاسفانه تک تک شما گروگانهای مریم و مسعود رجوی هستید , بخاطر شستشوی مغزی روزانه عملیات جاری میله های زندان لیبرتی هر روز قطور تر از روز قبل میشود هر چند وقت یکبار شنیدن فرار چند تن از اعضا از کمپ لیبرتی خبر خوشحال کننده است امیدوارم روزی خبر فرار تو را هم بشنوم و خبر آزادی تک تک دوستانم را از ایوب آذری تا قاسم کیوانی تا امیر یونس تا ……. همه ۳۰۰۰ نفر
خدایا شر رجوی را از سرما کم کن. آمین
میر باقر صداقی


 

خروج از نسخه موبایل