رئیس جمهوری شما چند ساله می باشد خانم قجر؟

بعد از گذشت 21 سال که از انتخاب صوری مریم به عنوان رئیس جمهور!! در تبعید می گذرد وی هنوز در آرزوی رسیدن به این منصب می باشد و هر شب خواب آنرا می بیند.
نکته ای که در این انتخاب وجود داشت این است در سازمان و شورای دست ساز رجوی کسی جرات نداشت که حرفی مخالف رجوی بزند و این انتخاب صوری را زیر علامت سئوال ببرد.
مریم قجر نیز با رندی تمام و با ژستی که با ناز و عشوه همراه بود سعی نمود خودش را ناراحت نشان دهد ولی بعد از انتخاب او چنان می خندید که انگار صحنه قبل یادش رفته بود. رجوی که به او وعده سرنگونی داده بود به خیال خودش فکر می کرد که در آینده ای نزدیک به حکومت خواهد رسید و پز آنرا خواهد داد.
در این راستا با راه اندازی جشن های مسخره در اشرف سعی نمود نشان دهد که این کار باعث پیشرفت مناسبات خواهد شد و انرژی اعضا را آزاد خواهد کرد ولی اکنون بعد از گذشت 21 سال متوجه می شویم که وی نه اینکه هنوز به قدرت نرسیده بلکه مناسبات فرقه ای او در حال فروپاشی است.
وی که ابتدا با پلاک موقت بعنوان رئیس جمهور در تبعید مشخص شد و قرار شد که بعد ازگذشت شش ماه کنار برود ولی بعد از 21 سال هنوز خودش را رئیس جمهور می داند و سعی دارد با راه اندازی شوهای مسخره و خرج کردن های میلیونی شخصیت های از دور خارج شده غربی را جمع کرده و با دادن رشوه سعی دارد این نام را یدک بکشد.
وی به همراه شوهر فراریش چهره واقعی خودشان را در عراق نشان دادند و در مواقع خطرناک راه فرار در پیش می گرفتند و این اعضا بودند که باید جان می دادند. وی باز هم به فرانسه گریخت و اکنون با خوش رقصی نزد سازمان های امنیتی و اطلاعاتی غربی فکر می کند می تواند به قدرت برسد چرا که دیگر خبری از صدام معدوم نیست که به او کمک کند و باید به جناح های جنگ طلب غربی آویزان شود تا کاری که شوهرش نتوانست انجام بدهد که رسیدن به قدرت می باشد از آنان طلب کند راه اندازی کارناوال ها در اروپا و برگزاری جشن های مسخره در لیبرتی کسی را نمی تواند فریب دهد.
مریم قجر بعد از گذشت 21 سال هنوز در خواب ریاست جمهوری است و به تنها رئیس جمهوری تبدیل شده که اگر هزار سال هم طول بکشد به آن نخواهد رسید و هرگز از گندم ری نخواهد خورد و همانگونه که شاهد هستیم تشکیلات جهنمی وی رو به فروپاشی است و این دم جنباندن برای فرار از ضربه ای است که به این تشکیلات وارد شده و با سرافکندگی تمام باید از عراق اخراج شوند.
از مریم قجر باید سئوال نمود که بالاخره این رئیس جمهوری وی تا کی ادامه خواهد یافت و پلاک موقت وی کی عوض خواهد شد بهتر است این را موروثی اعلام کند و خیال همه را راحت کند که دیگر کسی به فکر این پست نیفتد.       
هادی شبانی
 

خروج از نسخه موبایل