اشک تمساح محافل غربی و فرقه رجوی برای ریحانه جباری

با اعدام ریحانه جباری که به اعتراف خود مرتکب قتل نفس شده بود و فقط هم با رضایت اولیاء دم می توانست حکم قصاص درموردش اجرا نشود، برخی محافل غربی ونهادهای مدعی حقوق بشر از روی عنادی که ازاول با مردم و کشور ایران داشتند اینبار هم  به بهانه اعدام ریحانه وارد صحنه شده و با دادن یکسری اطلاعات غلط در مورد نحوه رسیدگی به پرونده وی آن هم بعد از7 سال رسیدگی برای تاخیر در اجرای حکم به امید اینکه شاید خانواده آقای سربندی ریحانه را ببخشند و از خواسته اعدام وی منصرف شوند، بازهم جنجال و هیاهو راه انداخته اند که حقوق بشر درایران نقض شده است! البته نیازی به توضیح درمورد علل تکرار ادعاهای بی پایه واساس آنها درمورد نقض حقوق بشر درایران نیست فقط ذکر این نکته ضروری است که قطعا دلسوزی آنها برای ریحانه و بیان اینکه احساساتشون جریحه دارشده است دروغی بیش نیست چرا که واقعا اگر آنها به فکر رعایت شدن حقوق انسانها هستند،چرا تا به حال حتی یکبارهم درمقابل جنایات فجیع وضد انسانی که توسط گروههای تروریستی وحشی و یا نیروهای به اصطلاح ائتلاف که سالهاست علیه مردم منطقه صورت می گیرد موضع نگرفتند؟! آیا زنان، مردان  وکودکانی که اصلا جرمی هم مرتکب نشدند انسان نبوده و نیستند؟! آیا شده یکبارهم اعلام کنند که احساساتشون از کشتار مردم بی گناه منطقه جریحه دار شده است؟!!
اما در میان جنجال بی دلیل محافل غربی، جست وخیزهای فرقه مضحک رجوی را ببینید که که در راستای خط مزدوری و کاسه لیسی و برای عقب نیفتادن از قافله توطئه گران خارجی، با اشک تمساح ریختن برای ریحانه موضوع اعدام وی را این روزها خوراک تبلیغات دروغین خود کردند! ودرهمین رابطه سرکرده این فرقه وطن فروش مثلا برای انجام یک تحقیق مستقل بین المللی درمورد اعدام ریحانه جباری فراخوان داده است!! مریم قجرعفریته که خود وشوهر فراریش در ذبح و تخریب کردن کلمات و واژه های ارزشمند سرآمد هستند درفراخوان کذایی خود ازعدالت، رعایت حقوق بشر، دلسوزی ریاکارانه برای زنان بخصوص ریحانه حرف زده است وبه اصطلاح ازجامعه جهانی درخواست انجام تحقیقات مستقل درمورد اعدام ریحانه کرده است!!!  برای اثبات دروغگویی و شیادی های این عفریته وطن فروش باید اول به وی گفت: " خود شکن که آینه شکسن خطاست " وباید ازوی پرسید ازکدام عدالت دم می زنید درحالیکه بدترین نوع بی عدالتی درفرقه شما رواج دارد؟!درچه مواردی  شما به حقوق انسانی اعضای خود که هیچ  حتی مردم کشورتان احترام گذاشتید؟! راستی چرا هیچوقت شما به درخواست اعضای جداشده وخانواده های اعضای نگون بخت فرقه برای انجام یک تحقیق مستقل بین المللی درمورد فجایعی که درمناسبات فرقه تان صورت گرفته ومی گیرد نه تنها پاسخ مثبت نمی دهید بلکه هربارآن را خصمانه وبعنوان یک توطئه علیه فرقه خود تلقی می کنید؟!ریحانه که یک نفر بود وبراساس خواست خانواده مقتول هم قصاص شد،آیا قریب به سه هزارنفری که اکنون درمناسبات منفورتان تبدیل به انسانهایی شدندکه دیگر به ادامه زندگی امیدی ندارند انسان نیستند وحقوقی ندارند؟! آیا زنانی همچون معصومه غیبی پورکه چون نمی خواست ایدئولوژی شما را بپذیرد وعوامل شما او را در آسایشگاه با روسریش کشتند ویا خانم مسرت معین را که درتصادف ساختگی به همراه دوزن دیگرسربه نیست کردید،آلان محمدی ویاسر اکبری نسب که چون راه نجاتی ازدست شما نداشتند دست به خودکشی و خودسوزی زدند، پرویزاحمدی و قربانعلی ترابی که عوامل شما آنها را درزندان شکنجه کرده وکشتند،مینوفتحعلی،مهرموسوی را درجریان حمله آمریکا به عراق وعلینقی حدادی را درجریان انقلاب ایدئولوژیک سربه نیست کردید،زنانی که رحم آنها را خارج کرده وبرای همیشه داغ مادرشدن را به دلشان گذاشتید و ایضا بقیه نفراتی که یا سربه نیست کردید ویا بیهوده به کشتن دادید؟!، پدران ومادرانی که طی سه سال متوالی درپشت درب کمپ اشرف برای انجام یک ساعت ملاقات باعزیزانشان تحصن کرده بودند اما عوامل شما ناجوانمردانه هربارآنها را زیرباران سنگ وتوهین قرار دادند چی؟! چگونه می خواهید جواب دل مادرپیمان کردمیر وبقیه مادرانی که موفق به دیداردوباره با عزیزان خود نشده و از دنیا رفتند بدهید؟! وآیا سربازانی که به جرم دفاع ازخاک وطن و یا در ترورهای کوری که درشهرهای ایران شهید کردید و یا دو معلمی که درزاهدان ترورشدند انسان نبودند؟! آیا همه موارد ذکرشده بعنوان جنایت علیه بشریت محسوب نمی شوند؟ آیا نباید درمورد این همه جنایاتی که توسط شما صورت گرفته تحقیق بین المللی صورت گیرد؟ بگذریم ازاینکه حتی یکبارهم درمقابل جنایات صورت گرفته توسط هم کیشان خود یعنی داعشی ها علیه مردم مسلمان منطقه موضع نگرفتید!
بنابراین دراین شکی نیست که اظهارات برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و سخنگوی مغرض و بی سواد به اصطلاح نهاد حقوق بشر سازمان ملل یعنی احمد شهید درمورد عدم رعایت حقوق بشر درایران و جریحه دارشدن احساساتشون بخاطراعدام ریحانه دروغ وفریبی بیش نیست چرا که ثابت شده آنها از هر فرصتی برای ادامه عنادورزیهای خود با ملت ایران استفاده می کنند.
اما درمورد فرقه رجوی باید گفت که حکایت هوچیگری آنها حکایت "ای دزد گفتن " همان آقا دزده است که درچنین مواقعی همسو با غربی های مدعی حقوق بشر با تبلیغات گسترده وجنجال آفرینی حول موضوعات شبیه اعدام ریحانه مذبوحانه سعی دارند تا ضمن گرفتن ماهی ازآب گل آلود جنایات واقدامات تروریستی که طی سالیان علیه ملت ایران وحتی اعضای فرقه خود انجام داده ومی دهند را بپوشانند.ولی زهی خیال باطل که این فرقه مضمحل آبروباخته و رسواتر ازآن است که بتواند با چنین تشبثاتی چهره کریه و ضدانسانی خود را برای همیشه مخفی نگاه دارد.و بایستی این را بدانند که این جست و خیزهای میمون وار دردی از دردهای بی درمان آنها دوا نکرده ونخواهد کرد والبته ما اعضای جدا شده هم هرگز نخواهیم گذاشت که سران جنایتکار فرقه رجوی اعمال و رفتارهای ضدانسانی سالیان خود را با فریبکاری بپوشانند. وقطعا روز حسابرسی ازاین فرقه جنایتکار نزدیک است .
حمید   
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.