آقای اولاند، اگر قصد مبارزه با تروریسم دارید ابتدا از خانه خودتان فرانسه شروع کنید

آقای فرانسوا اولاند و برنارد کازنو” وزیر کشور فرانسه آنچه ما این سالها اقامت در کشور شما هشدار بسته شدن نطفه تروریسم و بلوغ آن در کشور فرانسه را داده بودیم که حال شما بعد از بلوغ و عمل تازه دارید حرف های ما جدا شدگان از فرقه مذهبی تروریستی رجوی را می زنید.
آقایان محترم تروریسم یک ایدئولوژی است یک طرز فکر و اندیشه است نه ربطی به داشتن سلاح دارد و نه ربطی به اسلام مسلمین دارد تروریسم در هر جای که نیروی جوان دارد بهترین بستر را برای رشد خود می داند و بخصوص که در هر نقطه ای که دولت قانون و آزادی در آن پر رنگ باشد بیشتر ریشه میدواند چون تروریسم نقطه مقابل آزادی است تروریسم خوب و بد نداریم
راستی در تحقیقات شاید بعمل آمده این جنایت از کجا الگو برداری شده این ترور های اخیر فقط حاصل وجود فرقه های مذهبی و سکت است که متاسفانه در کشور شما تروریسم با مقداری رژ لب و سرخ آب سفید آب خودش را بزک کرده و خود را تروریست خوب به کشور شما قالب کرده و در کشور شما بیتوته کرده مگر می شود یک ویروس اپیدمی در جامعه ای که مهد آزادی است بی تاثیر باشد هرچه طلا ناب تر باشد فاسد پذیری آن بیشتر است
در این روز ها شما حرف تان این است که فقط مبارزه با تروریسم دقیقا درست است پس باید پرسید فرقه رجوی که کشور شما را واتیکانیزه کرده چکار می کند و رهبران تروریسم منطقه از عراق گرفته تاسوریه در مراسم های که توسط فرقه رجوی بر پا می شود در کشور شما چکار می کنند که اکثرا با ویزاهای جعلی و پاسپورت های جعلی که توسط فرقه رجوی برایشان تهیه می کند در کشور شما در تردد هستند.
آقای اولاند و برنارد کازنو” اگر قصد مبارزه با تروریسم را دارید ابتدا از خانه خودتان یعنی کشور فرانسه باید شروع کنید نمی شود اینجا را پشت سر گذاشت به منطقه خاورمیانه رفت شاید بپرسید که اینها اینجا سلاح ندارند اما تروریسم شاخص آن سلاح نیست بلکه یک ایدئولوژی و طرز فکر است که خلع سلاح آن بچشم دیده نمی شود والا در دنیا تهیه سلاح برای تروریسم کار ساده ای است.
ترور و فناتیک فقط با سلاح نیست مگر خودتان شاهد نبودید که وقتی مریم رجوی دستگیر شد مسعود رجوی دستور خودسوزی ها را صادر کرد و هر روز خیابانهای پاریس شاهد صحنه های دلخراش بود آیا این تروریسم نیست.
اگر می خواهید با تروریسم مبارزه کنید ابتدا از خانه خودتان شروع کنید و من به شخصه در کنار شما در این مبارزه خواهم بود چه با قلم وچه ارائه اسناد و مدارک.
نادر نادری

خروج از نسخه موبایل