دست به دامن شدن عضدانلو این بار به سعودی

در پی بحران یمن و حمله هوائی سعودی و متحدانش به این کشور و تشکیل کنفرانس سران عرب، مریم رجوی برای اینکه نه تنها به سعودی ها بلکه به تمام سران عرب چشمک زده باشد سراسیمه بیانیه ای صادر کرد وبه شیوخ دست نشانده در منطقه فرمود:
ائتلاف علیه اشغال یمن باید به خلع ید از رژیم ایران در سراسر منطقه گسترش یابد.
این اطلاعیه یا بقول خودشان فراخوان در چنین مقطعی اثبات افشاگری های اعضای سابق و جدا شده و منتقدین مجاهدین است که سالیان سال فریاد برآورده اند که عربستان سعودی مجاهدین را تغذیه می کند، برای عده ای باور این جریان مشکل بوده اما صدور چنین اطلاعیه ای آنهم در بحبوحه حمله هوائی سعودی به مردم یمن نشان از حمایت نوکر از ارباب است، دوم اینکه در تنگنا قرار گرفتن مجاهدین به دلیل مذاکرات برنامه هسته ای ایران و نزدیک شدن به توافق غرب با ایران، باعث شده که کشورهای غربی تا حدودی بسیار زیادی دست از حمایت از مجاهدین بردارند و به این نتیجه برسند که شرطبندی روی اسب مرده فایده ای ندارد، پس دراین اوضاع بهم ریخته مجاهدین دست به دامن سعودی ها می شوند و با حمایت از حملات هوائی عربستان به مردم یمن هم بابت پولهای دریافتی از سعودی تشکر کرده باشند و هم به امریکا بگویند که سازمان مجاهدین با سیاست پرزیدنت اوباما هم خط است چون آقای اوباما هم از عملکرد سعودی ها حمایت کرده.
اما در بخش دیگری مجاهدین چرندیات اردوغان را تائید کرده و با حمایت از کسی که کشورش نه تنها پس از یک قرن پاسخ کشتار بیش از یک و نیم میلیون ارامنه را نداده و زیر بار نرفته بلکه با سرکار آمدن اردوغان و حمایت اردوغان از داعش در کشتار مردم سوریه شریک بوده و برگ تازه ای از جنایت را برجنایت های سابق اضافه کرده، حمایت های مجاهدین از جنایتکاران تاریخ البته تازگی ندارد تا اینان نان مزدوری می خورند از جنایتکارانی چون اردوغان و شاه سعودی حمایت خواهند کرد.
واقعیت این است که مجاهدین دست در دست جنگ طلبان امریکائی و مزدوران منطقه ای در پی ایجاد هرج و مرج در ایران هستند، در حالیکه بافت جامعه ایران با کشورهائی مثل عراق یا سوریه تفاوت دارد و ملت بزرگ و شریف ایران هم آن مردمی نیستند که کشور خود را با سیاست های خارجی ها و مزدوران حقوق بگیر آنها به هرج ومرج بکشانند.
مجاهدین بایستی بپذیرند که در استراتژی خود شکست سختی خورده اند و دست به دامن شدن به عربستان سعودی که خود هم ناقص حقوق بشر است و هم سلطه طلب در منطقه نه تنها دردی از دردهایشان را درمان نمی کند بلکه بیشتربه عمق منجلاب فرو می روند.
 

خروج از نسخه موبایل