آقای رئیس جمهور به دام فریبنده فرقه رجوی نیفتید

حضور محترم رئیس جمهور آلبانی آقای بوجار نیشانی!
با احترام
ماجمعی از خانواده هایی که فرزندانمان برای دفاع از میهن شان به خدمت مقدس سربازی رفته بودند تا در برابر تجاوز  نیروهای صدام متجاوز از مملکتشان دفاع کنند. به اسارت نیرو های صدام و یا به اسارت سازمان مجاهدین که در کنار نیروهای متجاوز و جنایت کار صدام علیه ایران می جنگیدند در آمدند.و  با همکاری صدام سازمان مجاهدین موفق شد فرزندانمان که از شکنجه ها و آزار و اذیت های نیرو های صدام در اردوگاه های جنگی به تنگ آمده بودند گول و فریب دروغ های فریبنده رجوی را بخوردند و از اسارتی به اسارتی بسا مخوف تر وارد شوند که تا الان بیش از ربع قرن است که اسیر ذهنی و جسمی رجوی هستند و دریک دنیایی ایزوله و بسته زندگی می کنند و در این سال ها بطور مستمر و فشرده مورد مغزشویی قرار گرفته اند بطوریکه هرگونه قدرت تصمیم گیری فردی را از آنها سلب کرده است. این چیزهایی که در بالا آوردیم را از زبان جداشده ها از این فرقه خطرناک شنیدیم و به چشم خود  دیدیم که همین جدا شده ها کوچکترین وسیله ارتباطی یعنی استفاده از موبایل را بلد نبودند. و یا از بیرون رفتن به تنهایی واهمه داشتند.
آقای رئیس جمهور
ما باورمان نمی شود که شما می خواهید در گردهمایی گروهی شرکت کنید که به ما پدر و مادرها و دیگر اقوام اجازه دیدن عزیزانمان را بعداز بعضاً 30 سال دوری را نمی دهد. شما باید بدانید که این سازمان در زمان صدام به هیچ عنوان اجازه حتی نوشتن  یک نامه تا چه رسد دیدار را نمی داد. ولی خوشبختانه بعداز سقوط صدام ما خانواده ها به کمک جدا شده ها از فرقه رجوی، مطلع شدیم که فرزندانمان زنده و در اشرف واقع در عراق هستند با هزار امید و آرزو خطر رفتن به عراق جنگ زده را به جان خریدیم و برای دیدن فرزندنمان به عراق مقابل اشرف رفتیم ولی باز این رجوی و مزدورانش بودند که نگذاشتند ما فرزندانمان را دیدار کنیم، و حتی نامه یا تماسی با آنها بطور آزادانه داشته باشیم.
آقای رئیس جمهور
خوبست شما اگر واقعاً می خواهید در گردهمایی این فرقه که ملت ایران و بخصوص ما خانواده ها اسیران در فرقه رجوی از این فرقه بدنام و مزدور متنفریم شرکت کنید در تصمیمتان تجدید نظر کنید  چرا که بدون شک بعدا پشیمان خواهید شد  و خواهید گفت:"که چرا در دام چنین فرقه خطرناکی افتادم" که متاسفانه آن موقع دیر خواهدبود.
پس ما خانواده ها یکبار دیگر از شما خواهش می کنیم به این گردهمایی نروید و همه مارا خوشحال کنید و هم  ملت خودتان را چراکه رفتن شما به  این گردهمایی شروع راهی خواهد بود که برای آلبانی چیزی جز خسران نخواهد داشت.
آقای رئیس جمهور!
شرکت شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی هانطوریکه که ذکر شد نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای محصور درعراق و همچنین برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از حضورشما دراین مراسم نفع می برند همانا فرقه تروریستی رجوی می باشد!
رجوی می خواهد از شهرت و اعتبارشما، همانطور که با بسیاری از سیاستمداران قبل ازشما اینکار را کردند، جهت اهداف پلید خود بهره برداری کنند و شما را وارد بازی خطرناکی کنند که باعث نابودی شهرت و اعتبار سیاسی شود.
در پایان ما از شما می خواهیم با اعلام انصراف از رفتن به این گردهمایی توطئه فرقه رجوی را علیه خود و ملت آلبانی نقش بر آب کنید باشد در آینده ازتصمیمی که می گیرید پشیمان نخواهید بود.
باتشکر خانواده های اسیران در فرقه رجوی از استان خراسان رضوی
 

خروج از نسخه موبایل