ویلپنت ادامه ریزشهای سازمان مجاهدین

اصولا بعد از آنکه گروهی یا فرقه ایی در انجام اعمال جنایتکارانه خود با شکست روبرو می شود و برای آنکه توجیهی داشته باشد تا بتواند عناصری را که بیش از سه دهه با حیله و نیرنگ تحت لوای خود داشته و به آنها حتی اجازه تفکر آزاد را نمی دهد، بدنبال راه و چاهی می گردد که بتواند افتضاحات خود را پوشش دهد و فکر افراد را به راهی که خود می خواهد بکشاند که ویلپنت از جمله این روشهایی است که سران سازمان مجاهدین آن را بوجود آوردند تا بتوانند شکستهای خود را همچون عملیات چهل چراغ توجیه نمایند.
سران سازمان مجاهدین که می دانستند دیگر به آخرین روزهای عمر سیاه و نکبت بار خودشان رسیده اند و برای فرار از ان که حداقل بتوانند زندانیان پیر و فرتوت خود را نگه دارند، اقدام به برگزاری خیمه شب بازی ویلپنت نمودند تا بتوانند هم این نگون بختها را همچون قبل با خود داشته باشند و هم اینکه بتوانند راهی را که ایادی خائن آن که حامی  تمامی فرقه های تروریستی می باشند را پیاده کنند تا بتواند همچون گذشته به زندگی نکبت بار خود ادامه دهند.
برگزاری ویلپنت شاید روزهای خوشی برای فرقه تروریستی رجوی بوده باشد و سران آن فکر می کنند که توانسته اند به آنچه خواسته اند رسیده اند، ولی اگر بخواهیم اصل این شوی مسخره را که تنها برای خوش گذرانی تعدادی سناتور جنگ طلب و سیر کردن عده ای کارتون خواب بیشتر نبوده که البته ناگفته نماند این سیاهی لشگر بعنوان خانواده های اعضاء سازمان مجاهدین معرفی شده اند که بتوانند از این طریق ذهن افراد شرکت کننده را نسبت به حضور خانواده ها مسموم کنند.
سران سازمان تروریستی مجاهدین با برگزاری تجمعات ویلپنت، در اصل آن نفرتی را که در دل خانواده های آسیب دیده از این فرقه بوجود آمده را تشدید نمودند، چرا که هزینه های هنگفتی که برای برگزاری آن نمودند می توانست برای درمان عناصر بیمار و زخمی ان صورت گیرد تا فرد تنها بخاطر یک عفونت ساده پا از بین نرود و یا عناصر آن در لیبرتی برای غذای خود در تنگنا نباشند، که البته تمامی این ریخت و پاشها از جیب سران حامیان تروریستی آنها یعنی رژیم صهیونیستی و آل سعود هزینه می شود که آنها نیز با فکر خام خود به براندازی نظام جمهوری اسلامی می اندیشند که این افکار پوچشان از زمان به پیروزی رسیدن انقلاب بوده و همچنان ادامه دارد که انشاءالله هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید و آنها خواب آن را خواهند دید.
البته ناگفته نماند که برگزاری تجمعات ویلپنت، در داخل کشور عزیزمان هیچ گونه تاثیری نداشت که هیچ بلکه مردم غیور کشورمان حتی با نام آن نیز ناآشنا هستند که این نشانه نداشتن حمایت مردمی می باشد که سران سازمان در هر نقطه ای که بخواهند اراجیفی گفته و در بین اربابان جنگ طلب خودی نشان دهند از مردم و پشتوانه آنها می گویند، در صورتیکه آنها بخوبی می دانند دیگر هیچ کس حتی یک نفر نیز از افکار جنایتکارانه و تروریستی آنها حمایت نکرده و آنها را کاملا فراموش نموده اند و فقط تعدادی از خانواده های آسیب دیده از این گروه تروریستی که فرزندان آنها در چنگال سرکرده خونخوار آن گرفتار شده هستند که برای کسب خبر از فرزندانشان از ان مطلع هستند که آنها هم با شنیدن برگزاری خیمه شب بازی ویلپنت، شروع به دشنام و نفرین به سران و بخصوص سرکرده خیانتکار فرقه رجوی می پردازند.
سران سازمان تروریستی مجاهدین باید بدانند که ملت غیور ایران هیچ ارزشی برای آنها قائل نیستند که بخواهند از اینگونه اعمال کثیف آنها حمایت کنند و در واقع ویلپنت همان ادامه ریزشهای سازمان مجاهدین است که از زمان حضور خانواده ها در پشت درب اشرف ادامه داشته و اکنون نیز در اطراف لیبرتی ادامه خوهد داشت تا زمانیکه تک تک فرزندان خانواده ها بتوانند رهایی یابند.
به امید رهایی تمامی زندانیان سازمان تروریستی مجاهدین
 

خروج از نسخه موبایل