رجوی مدافع مرگ می باشد نه زندگی، آقای طوسی بخش!!

آقای میلاد طوسی بخش فرزند مسعود طوسی بخش که سالیان درازی است در چنگال فرقه رجوی گرفتار شده برای بار چندم به عراق برای ملاقات با پدرش رفته بود ولی سران فرقه مانع ملاقات شدند و بعد از این کار دستگاه تبلیغاتی فرقه سریعا دست به کار شده و پدرش را به بهانه نوشتن مطلب علیه خانواده او را به کار گرفت تا هم بتواند پسرش را از آمدن به عراق باز دارد و هم پل های پشت سرش را خراب کند.
سران فرقه در سایت های خود مطلبی با عنوان چه کسی مدافع زندگی است به نام آقای مسعود طوسی بخش درج نموده است.
وی در این مطلب به تکرار حرفهایی پرداخته که اساسا نشان از این دارد که دستگاه دروغ پرداز رجوی او را وادار نموده تا علیرغم میل باطنی اش این کلمات را کنار هم قرار دهد.
وی ابتدا به معرفی خود پرداخته و بعد مدعی می شود که: حکومت ایران خواسته از طریق خانواده پای من را در مبارزه!! سست کند چون ما تنها نیرویی….
ابتدا باید به او بگویم که من اصلا به مبارزه ای خیالی که شما مدعی آن می شوید کاری ندارم، البته می توان ساعتها در موردش حرف زد ولی من روی یک مسئله تاکید دارم شما بعنوان یک انسان چرا از دیدار با فرزندان و همسر خود وحشت دارید؟ چرا سران فرقه اجازه یک دیدار به شما نمی دهد؟


نفر دوم از راست: میلاد طوسی بخش به همراه خانواده ها در جلوی لیبرتی

در مورد حرف شما و اینکه این ها با تور وزارتی می آیند و قصد کشتار ما را دارند این حرفهای شما نیست بلکه سران فرقه می باشد که سعی دارند اینگونه شما را در نا آگاهی قرار دهند.
کدام فرزندی می تواند اجازه دهد که پدرش را بکشند؟ البته با شناختی که از خانواده شما دارم خانواده ات هیچ وقت فراموشت نکردند و منتظر هستند که روزی از زندان رجوی ها آزاد گردی.
ما از نفراتی که فرقه جدا شدند بطور مثال آقای رضا رجب زاده کاملا به وضعیت مسئله داری شما اشراف داریم که چگونه برای دیدن فرزندانت لحظه شماری می کنی. گفتن جمله سرنگونی وظیفه نسل ماست این حرفها به شما نمی خورد چرا که وقتی فرزندانت با نفرات جدا شده در باره وضعیت شما حرف می زدند برایشان کاملا روشن شد که اگر ملاقاتی در کار باشد حتما شما آنها را انتخاب خواهید کرد و در ثانی به همسر خود بسیار بدهکار می باشید که در نبود شما این گونه فرزندان خوب به این جامعه تحویل داده است و باعث سربلندی مادرشان شدند.
آقای مسعود طوسی بخش می خواهم به شما بگویم که فرزندانت مهران و میلاد قول دادند که تا رهایی پدرشان از چنگال فرقه رجوی ها او را تنها نگذارند و مطمئن هستند که این آرزو روزی بر آورده خواهد شد.
اکنون برای همه مشخص است نوشتن این گونه مطالب و یا آوردن نفرات به تلویزیون نمی تواند پل های پشت سرشان را خراب کند که نمونه آن می توان به عین الله شعبانی اشاره نمود که در درگیری اشرف با صورت خونین مسئولین فرقه سعی نمودند ابتدا به جای درمان به فکر سوء استفاده تبلیغاتی باشند ولی همین فرد بعد از مدتی از فرقه فرار می کند و اکنون در کمال سلامتی به زندگی خود ادامه می دهد.
پس می توان نتیجه گرفت که این گونه کارهای تبلیغی سران فرقه کسی را نمی تواند فریب دهد و در آینده نزدیک هم شاهد رهایی آقای مسعود طوسی بخش از جهمنم رجوی ها خواهیم بود.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل