افشاء شیوه استفاده از اعضاء تاریخ مصرف به اتمام رسیده در فرقه رجوی

بدین سان سه تن از اعضاء که از البانی به المان برای پول شوئی انتقال داده بودند سوختن و این افراد دیگر برای فرقه مصرفی ندارند و بدون اینکه ریل قانونی یا پناهندگی آنها استارد خورده باشد زیر ذره بین پلیس به جرم قاچاق پول یا پولشوئی زیر ذره بین قرارگرفتن. این پروسه را بدقت نگاه کنیم تاریخ مصرف این اعضاء برای دو ماه بود که به اتمام رسید. این ها دیگر هیچ ارزشی در دستگاه فرقه رجوی ندارند و از دور خارج شدند. این جنایتی هست که سران این فرقه برای تک تک اعضا ء دیده اند. برای انها اهمیتی ندارد که زندگی افراد بعد از ان چه خواهد شد.
از قدیم در سازمان مجاهدین این قانون نا نوشته وجود داشت، اعضاء و مسئولین هرکدام تاریخ مصرفی داشتند و دارند. بخصوص الان که در شرایط دشواری قرار دارند. تعدادی را به کشور البانی فرستادند، از این افراد تعدادی به دنبال زندگی خود رفتند، تعدادی درون فرقه کماکان غرق شده ماندن، تعدادی هم که سر و گوششان می جنبد هم خدا را می خواستند وهم خرما را به طمع دلارهای صدامی، سر در اخور فرقه ماندند. سران سازمان از هر کدام این افراد استفاده های مشخصی می کنند. در این مقاله به افشای یک پرده از جنایات این فرقه می پردازم.
بعد از رسیدن افراد به البانی همانطور که گفتم تعدادی هم می خواستند با سازمان باشند هم زن وزندگی داشته باشند که تا اینجای مسله هیچ مشگلی نیست و نبوده است.اما فرقه بر روی زندگی انها بدون انکه خودشان بدانند قمار کرده است.
بعد ازاینکه سران فرقه تصمیم می گیرند نیروهای خود تحت عنوان جدا شده از البانی به کشورهای اروپائی انتقال بدهند.با توجه به نوع مصرف هرکدام از این نفرات، به بخش ها و ستاد های مختلف این نیروهای به اصطلاح جدا شده را میفرستند. در بخش اطلاعات و مالی فرقه در خارجه از این نیروها با اصطلاح قاطر نام می برند. یعنی موجودی که یک تاریخ مصرف محدودی دارد وقتی به هر دلیل در این کار لو رفتن فرقه آنها را ازدور خارج می کند. اصطلاحی که یاسر مسئول مالی و هوشنگ اخبار زیاد استفاده می کردند و می کنند.
آقای بابک نیک طالعان و خانم شیرین معینی باهم ازدواج کردند علیرغم اینکه ادعا داشتند که از فرقه جدا شده اند.(البته انکه نمی دانست اینها کماکان در خدمت فرقه هستن خواجه حافظ بود) این دو بعد از ازدواج در البانی گواهینامه البانی گرفتند، فرقه برای انها ماشین خرید به نام آنها، از انجائی که سران فرقه دنبال درست کردن جا پاهای محکم بودند به اسم این دو خانه خرید. در جریان انتقال افراد از البانی به اروپا، بابک نیک طالعان، شیرین معینی، مصطفی زارع به بخش ستاد مالی در المان یعنی به اقای * محمد طریقت منفرد (یاسر مالی) وصل شدند.ستاد مالی از طریق این نیروهای جدید مقداری پول توسط خانواده …….. با ایران در ترکیه رد وبدل کردند.

در یک ماموریت دیگری که اقای بایک نیک طالعان، شیرین معینی، مصطفی زارع به کشور المان در شهر مونیخ داشتند مقدار بیش از ۳۰۰۰۰ یورو هرکدام برای سازمان داشتند جابجا می کردند. در شهر مونیخ می خواستند با توطئه ای، راه بلدی که آنها را جابجا می کرده به دام پلیس بیندازند که موضوع برعکس می شود و خودشان به دام پلیس می افتند. بازجوئی که پلیس انجام داده اعلام می کنند که برای پناهندگی به کشور المان آمده اند!؟ در جریان بازجوئی پول های تماما توسط پلیس گرفته می شود، پلیس بازجوئی می کند که این پول های از کجا اورده شده است؟ با چه کسانی در ارتباط هستند؟ در کجا زندگی می کنند؟…. که در این رابطه پای اقای محمد طریقت منفرد (یاسر مسئول مالی) به میان کشیده می شود. نکته مهم این است که سران مجاهدین بخصوص خانم مهوش سپهری که مسئول کل تشکیلات المان است. (خانم مهوش سپهری تا قبل از سال ۱۳۸۲ همردیف ایدئولوژیک مریم رجوی بود. در طی این سالیان تخت برخورد قرار گرفته و رده تشکیلاتی وی پائین امده است) در این رابطه مجدد توطئه ای دیگر می کنند. با دستگیری این افراد واین مقدار وجه نقد این بار تلاش می کنند یکی از مخالفین سخت سر خود یعنی خانم زهرا معینی را به دام بیندازند. در این باره خانم شیرین معینی از خانواده خود خواسته که خانواده اش از خانم زهرا معینی بخواهد که وی قبول کند که پول به وی تعلق داشته است. ان خانواده هرچه تلاش کردند که بتوانند از بابت عاطفی وارد بشود، وی را به دام بیندازند موفق نشدند پای خانم زهرا معینی را به این داستان پول شوئی بکشند که با هوشیاری او تیر به خطا می رود.
این هم از شگرد های فرقه رجوی است با خانواده ها، خانواده ها خبر ندارند که با چه فریب و نیرنگی مواجه هستند.
در حال حاضر پول ها توسط پلیس توقیف شده است. این افراد باید بگویند که این پول ها را از کجا آورده اند؟ این افراد چه رابطه ای با محمد طریقت منفرد (یاسر مالی دارند)؟ چرا برای پناهندگی به شهر مونیخ رفته اند؟ چه کسی برای آنها هتل رزرو کرده بود؟

حمید رضا بی کس – صدای خاموش شدگان

خروج از نسخه موبایل