خانم مریم قجر اطلاعیه های محکوم کردنتان را آماده کنید؟!

بعد از توافق هسته ای و در خواستهای مکرر از جانب دولت ها و شرکت های مختلف برای آمدن به ایران و همکاریهای  تجاری دو جانبه ایران و سایر کشورها، این همکاری ها ترس و وحشت گروه کوچکی را بدنبال خواهد داشت آنهم سازمان مجاهدین است. افرادی که همواره در شیپور مخالفت می دمیدند و بقاء و حیات خود را در گرو مخالفت با  همین توافق می دیدند و سالیان زیادی را سر این موضوع سرمایه گذاری کردند و جار و جنجال براه انداختند اما با مذاکره صورت گرفته،  تمام دکان شیادی این جماعت و خیمه شب بازیهای حول آن چپده شد و تمام معادلات تماما دروغ مجاهدین، طور دیگری ورق خورد.
الان باید از مریم قجر پرسید؟؟؟ چه می کنید آیا با دادن بیانیه و اطلاعیه یکی یکی وزرا و شخصیت های کشورها را محکوم می کنید؟یا به آنها هم انگ خائن و خیانتکار می زنید! چون با دولت ایران دارند روابط اقتصادی برقرار می کنند. در دنیای سیاست خوب می دانید دنیای بده بستان و منافع وجود دارد و قطعا در این منافع شما هم تحت تاثیر قرار خواهید داشت.آمدن وزیر امور خارجه فرانسه آقای لورنس فابیوس به ایران اگر حتی هیچ نتیجه ای هم برای ایران نداشته باشد ولی برای شخص خودش این روشن می شود که دیگر نمی تواند با ایران رابطه اقتصادی داشته باشد واز طرفی مخالفان آن کشور را بهاء بدهد و این حتما به محدود کردن شما خواهد انجامید.  بنظرم تا دیر نشده این اقدام وزیر را محکوم کنید. چه باید کرد آنچه رشته بودید پنبه شد، یک بار دیگر به شما ثابت شد موج سواری همیشه آدم را رو به جلو نمی برد بعضی اوقات کله پا هم می کند.  حال خانم رجوی کمی در استراتژیک خود دقت بیشتری مبذول فرمائید و فقط با تاکتیک کار نکنید این روش منسوخ شده است. جالب اینکه تک تک اهرمهائی که شما فکر می کنید ایران را به چالش می کشد آبکی از کار در آمد و حداقل برای یک بار هم شده اشتباه خود را بپذیرید و بهای این تحلیل های  اشتباه خود را بدهید تا نیروها هم متوجه شوند. شما و مسعود همیشه اشتباه کرده اید ولی جربزه بیان آن را نداشتید و اشکال را بر دوش نیروها انداختید. خانم قجر پذیرش اشتباه باعث می شود کمی به خودتان بیائید و رشد کنید و در همان کوتوله بودن باقی نمانید؟!
 

خروج از نسخه موبایل