باز هم جیغ های بنفش و ترهات رجوی ها

وقتی در سایت اقماری فرقه خواندم که دستگاه تبلیغاتی رجوی ها بر علیه من قلم فرسایی کرده بسیار خوشحال شدم مبنی بر اینکه مقاله ای که نوشتم دقیقا به هدف خورده و حداقل توانستم گوشه ای از دروغ های این فرقه را افشا کنم.
برایم کاملا روشن بود سران فرقه باز هم سعی دارند در مقابل مرگ یک زندانی سوء استفاده تبلیغاتی کنند و نباید به این جانیان فرصت داد و بایستی چهره واقعی شان را افشا نمود و به همین خاطر دست به افشاگری زده و اکنون ناله سران فرقه برایم کاملا روشن شد که خط اصلی کار آنان سوء استفاده از مرگ افراد می باشد.
فرقه رجوی برای اینکه مقداری خودشان را تسکین دهند توهین هایی که شایسته خودشان می باشد به دیگران روا میدارند.
این تشکیلات همانند خانه عنکبوت سست و بی پایه است که اینگونه در مقابل افشاگری اعضای جدا شده این تنش وارد سیستم شان شده و به رعشه می افتند و در مقابل یک مقاله مانند میمون بالا و پایین پریده تا نشان دهند که محق هستند.
توهین هایی که علیه اعضای جدا شده ها می کنند اصلا مهم نیست چرا که از همان روز اول وقتی از فرقه جدا شدم برایم کاملا روشن بود که باید بار این گونه تهمت ها را به دوش بکشم و طی این سالیان هم بسیار شاهد این موارد بودم پس باید به سران کودن فرقه گفت که هر چقدر می توانید من و اعضای جدا شده را مورد توهین و تهمت که سزاوار تشکیلات بی پایه و اساس رجوی ها بوده قرار دهید ولی ما همچنان عزم جزم کرده که تا بند از بند این تشکیلات جهنمی پاره نکنیم و دوستان خود را آزاد نکنیم آرام نخواهیم گرفت.
اگر رجوی معتقد است که  به اصطلاح تشکیلات بسیار قدیمی و قوی دارد و چیزی نمی تواند تشکیلات او را به هم بزند چطور در مقابل افشاگری یک مقاله این گونه دست بکار شده و مطرح می کند که وا مصیبتا این حرف جدا شده درست نیست و…!!!
بهتر است خودتان را مسخره کنید و در این دوران دیگر کسی را نمی توان با دروغ و کلک فریب داد ما در اشرف یا لیبرتی نیستیم که بتوانید با فریبکاری ما را گول بزنید ما اکنون به هر کجا که دوست داشته باشیم می توانیم اطلاعات آنرا به دست بیاوریم این فریبکار به درد افراد نگون بخت تو در لیبرتی می خورد.
دم جنباندن سران جنایتکار فرقه برای شیوخ منطقه و جناح جنگ طلب غربی و صهیونیستی هم مشکلی از آنان حل نخواهد کرد چرا که به عینه در طی این سالیان مشخص شده هر کسی با این جانیان دست دوستی دارد از دور خارج شده و یا ماهیت جنایت کارانه شان مشخص شد.
خانه مریم قجر در اور همانند خانه عنکبوت سست ترین خانه هاست روزی این خانه بر سرش آوار خواهد شد. روزی که این تشکیلات از هم دریده شود روز خوشحالی ما و خانواده های گرفتار فرقه خواهد بود.
هادی شبانی    
 

خروج از نسخه موبایل