سکوت فرقه رجوی در برابر جنایت تا کی؟

هر سال در مراسم بزرگ حج که در عربستان برگزار می شود، متاسفانه خبرهای ناگواری به گوش می رسد که امسال این جنایت به اوج خود رسیده و اشک تمام مسلمانان را در آورد و در روزی که بیش از یک میلیارد مسلمان خود را برای مراسم پر فیض قربانی آماده نموده بودند، خبر ناگوار و وحشتناک کشته شدن بیش از 3000 نفر از انسانهایی که به دیار حق رفته بودند شنیده شد و این دقیقا بدترین خبری بود که در یک روز بزرگ و شاد به گوشمان رسیده و آن را به ناراحتی و تالم تبدیل نمود.
بسیاری از انسانها که در روز عید قربان به ادای مراسم مخصوص خود مشغول بوده و بعد از آن برای پایان دادن به این سفر عظیم خود راهی خانه خدا بودند، با سهل انگاری و کوتاهی سردمداران و سرکرده های جانی رژیم آل سعود که تمام حواس خود را صرف کشتار مردم بی گناه یمن نموده بودند قرار گرفته و براحتی جان عزیزشان را از دست دادند که این جانیان هم اکنون نیز این جنایت بزرگ را قبول نکرده و زیر بار نرفته اند.
در روز عید قربان و هم زمان با کشتار بزرگ در خانه خدا، سران ضدبشر آل سعود توسط مزدوران خود در گروه تکفیری داعش، با عملیات انتحاری در یکی از مساجد یمن که نیروهای مردمی در آن مشغول عبادت و بجا آوردن مراسم عیدقربان بودند، تعداد 25 نفر از این مسلمانان را شهید نمودند که این نیز از جنایتهای ال سعود میباشد و بمباران مناطق مختلف تحت حکومت مردم و انقلابیون یمن از جمله این کشتارها میباشد که آل سعود در روزهایی که هیچ گاه جنگی در آن اتفاق نیافتاده، به کشتن مردم مشغول بودند و هم اکنون نیز به ان پرداخته اند.
سران سراسر دروغ و جنایت پیشه فرقه رجوی که از پاچه خواران این جنایتکاران میباشند نیز درباره این جنایت هولناک رژیم آل سعود سکوت اختیار نموده و تمام اراجیفی که این قاتلین بلفطره می گویند را همانند بلبل تکرار نموده و این کشتار را کوچک میشمارند و میخواهند با این شگرد که این مسائل قضا و قدر بوده بسادگی از آن عبور نمایند که البته تمام مردم جهان در مورد این جنایت و خیانت رژیم آل سعود همه مطالب را می دانند و دیگر به اراجیفی که این شیطان صفتها در این باره می گویند توجهی نمی کنند و اصلا در هیچ موردی دیگر اعتنایی به سخن پراکنی این دلقکها نمی شود و این تنها بازخورد داخلی برای این جنایت پیشه ها دارد و بس.
مردم غیور و مسلمان کشورمان که ذات کثیف رژیم آل سعود و سران جنایتکار فرقه رجوی را به خوبی می دانند و از اهداف کثیف و رذیلانه آنها خبر دارند، به هیچ وجه اسیر نیرنگها و شیادیهای آنها قرار نگرفته و فریاد مرگ بر ال سعود و مرگ بر منافق و از همه مهمتر مرگ بر رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار را فراموش نکرده و در حمایت از مردم مظلوم جهان هرگز همانند سران فرقه رجوی سکوت نمیکنند و در برابر ظالم ایستادگی می کنند که این از نشانه های جامعه اسلامی می باشد.
 

خروج از نسخه موبایل