تروریسم در هر شکل آن محکوم است

اقدام تروریستی داعش در پاریس و کشتار مردم این شهر، موجی از تنفر جهانی نسبت به تروریسم و تروریست ها را برانگیخت. بی شک همه انسان ها این اقدام را محکوم نموده و خود را در غم مردم فرانسه شریک می دانند. اما نکته طنز این ماجرا در اینجا است که وقتی رجوی در ایران فرمان جنگ مسلحانه و کشتار مردم با بمب گذاری و ترور را در 34 سال قبل(30خرداد60) صادر کرد و بسیاری از بی گناهان و مردم عادی و غیر نظامی را کشت، نه تنها دولت فرانسه با مردم ایران همراه نشد بلکه در حالی که فرقه رجوی رسما بسیاری از اقدامات تروریستی را به عهده گرفته و در نشریات خود به آنها اعتراف می کرد، دولت فرانسه در بازی سیاسی، رجوی تروریست و بسیاری از سران فرقه تروریستی اش را بعنوان پناهنده در کشور خود پناه داد!! و منطقه ای از حومه پاریس (اور سورواز) را در اختیار این تروریست ها گذاشتند تا در آن قلعه ای برای خود برپا کنند.
اگر شرایط را برعکس کرده و بصورت فرضی به این فکر کنیم که امروز کشوری به داعشی ها که کشتار وحشیانه در پاریس را بعهده گرفته اند بعنوان پناهنده پناه دهد، آنگاه واکنش دولت و ملت فرانسه چه خواهد بود؟ آیا آن کشور برای همیشه در خاطر مردم فرانسه بعنوان یک کشور منفور نخواهد ماند؟ آیا آن کشور همراه و همسو با تروریست ها و مروج تروریسم نخواهد بود؟
این همان کاری بود که دولت فرانسه با مردم ایران کرد، آن هم در حالی که اقدامات تروریستی فرقه رجوی در ایران در کمیت و کیفیت بسیار بیشتر از آنچه بود که داعش در پاریس انجام داد. امروز فرانسه با چیزی مواجه شده است که مردم ایران سال ها از آن رنج کشیدند و در سال های اخیر نیز مردم سوریه و کل منطقه خاورمیانه در حال رنج کشیدن از آن هستند.
امیدواریم که این وقایع تلخ برای دولت فرانسه تجربه شده باشد و دیگر به بازی تروریست «خوب» و «بد» و تفکیک کردن تروریست ها به دو گروه «مدره» و «بنیادگرا» ادامه ندهد و تروریسم را در همه اشکال آن محکوم نماید. بازی یک بام و دو هوا جز به ترویج تروریسم و زمینه سازی برای اقدامات تروریستی راه نخواهد برد.
دولت فرانسه و دولت های غربی اگر می خواهند با تروریسم و تروریست ها مبارزه کنند باید تکلیف خود با فرقه تروریستی رجوی را مشخص نمایند. این فرقه نه تنها دست به اقدامات تروریستی  بر علیه مردم ایران و عراق زده، بلکه برای خوراک تبلیغاتی، حتی اعضای خود را نیز قربانی می کند.
ضمن آن که همکاری فرقه رجوی با تروریست های سوریه و تجربه این فرقه در اقدامات تروریستی، ذهن را به این احتمال سوق می دهد که این فرقه برای تحت الشعاع قرار دادن سفر رئیس جمهور ایران به کشور فرانسه که رجوی ها به شدت از آن وحشت داشتند و علیه آن موضع نیز گرفته اند، اطلاعاتی در اختیار تروریست ها قرار داده باشند.
 

خروج از نسخه موبایل