پاسخ به اراجیف دستگاه تبلیغاتی کثیف فرقه رجوی

دستگاه تبلیغاتی فرقه باز هم دست به کار شده و علیه اینجانب به لجن پراکنی پرداخته است و برایم بسیار خنده دار بود که سران فرقه که خودشان را مطلع از همه چیز می دانند چگونه جرات ندارند حقایق را بیان کنند و با اسامی مجهول و به اصطلاح نامه نگاری از داخل کشور سعی می کنند شخصیت افراد جدا شده را زیر سئوال ببرند ولی خوشبختانه رابطه گرمی که بین افراد جدا شده از فرقه با خانواده ها وجود دارد این اباطیل هم نمی تواند چهره ما را خراب کند و این دروغ گویی مانند تف سر بالا بر علیه فرقه عمل خواهد کرد.
اینجانب بعد از رهائی از قید و بند دیکتاتوری رجوی هیچگاه نه خودکشی کرده ام و قصد این کار را نداشتم و ندارم چرا که زندگی بدون تشکیلات جهنمی رجوی بسیار زیبا می باشد.
سواد مسئولین دستگاه تبلیغاتی فرقه نسبت به مقاله در مورد اینجانب صد و هشتاد درجه معکوس می باشد، بنده در مناسبات فرقه ای رجوی به خاطر اینکه تحت فشار تشکیلاتی و مغز شویی مستمر قرار داشتم دست به خودکشی زده بودم ولی وقتی از فرقه جدا شده و به دنیای آزاد پا گذاشتم دیگر تحت تاثیر آن مغزشویی قرار نداشته و خودم می توانستم آزادانه فکر کنم و برای زندگی خود تصمیم بگیرم و همه چیز برایم رنگ و بوی دیگری داشت و متوجه شدم که این همه سالیان چگونه عمر خود را به بطالت در درون فرقه رجوی گذراندم به کوری رجوی جنایت کار انگار تولدی دوباره یافتم.
شما که در داخل کشور به اصطلاح هوادار داشته و اخبار خود را به روز می کنید از چه چیزی ترس دارید همه اطلاعاتی که در مورد اینجانب بیان می کنید دروغی بیش نیست برای اینجانب و دیگر افراد جدا شده کاملا روشن است که این نامه های ساختگی از نهان خانه های اور بیرون می آید و برای همین هر بار با اسامی مختلف نگاشته می شود. برای من اصلا مهم نیست هر چقدر می توانید با این گونه نام های مجهول علیه اینجانب و باقی افراد جدا شده لجن پراکنی کنید.
رجوی جنایتکار چقدر بد بخت می باشد که با اسامی جعلی فکر می کند می تواند شخصیت افراد را خراب کند بهتر است به جای چنگ انداختن به صورت دیگران خودت را نشان دهی و یا پاسخگوی جنایاتی باشی که این همه سال علیه مردم ایران و عراق انجام دادی.
در انتها می خواهم به این نکته اشاره کنم من هیچ ترسی از بیان واقعیت ها علیه فرقه ندارم و هر کجا که باشد در حضور سازمانهای بین المللی در مناظره با شما شرکت نمود و به سئوالات شما پاسخ بگویم ولی شما جنایت کاران هم باید تن به این کار بدهید و جوابگو انبوه سئوالات بی پاسخ ما باشید.
به حدی پرونده شما در مورد کشتار و جنایت بر علیه مردم ایران زیاد است که دیگر نیازی به افشاگری افرادی مانند من نیست و اکنون خانواده ها به خوبی به ماهیت کثیف و جنایت کارانه شما پی بردند باشد روزی که به سزای اعمال جنایت کارانه خود برسید.
عبدالله افغان     
 

خروج از نسخه موبایل