پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد عیسی مسیح

مریم رجوی در سخنرانی خود به مناسبت میلاد مسیح پیروان حضرت عیسی را حامیان مقاومت خواند و خودش را با مریم مقدس مقایسه کرد. گفت: سلام بر مریم عذرا که سمبل جاودان همین عشق و پرداخت است. وقتی می گوید همین عشق و پرداخت، حرکت تروریستی خود را به آن نسبت می دهد.
ببینید حس قدرت طلبی و زیاده خواهی چقدر کورشان کرده است. روزی رجوی خودش را با امیر مومنان علی (ع) مقایسه می کرد یا در صحن حضرت امام حسین (ع) فریاد هل من ناصراً ینصرنی سر میداد و یاری می طلبید و روزی هم ادعا کرد من همانی هستم که قراره ظهور کند (امام زمان عج) معرفی می کرد و قرار شد مثل حسن صباح که خود را خداوند الموت معرفی کرد، خودش را خداوند اشرف معرفی کند که دست طبیعت امان نداد و او را به زیر افکند و به زباله دان تاریخ فرستاد.
حال نوبت مریم است که خودش را با مریم مقدس مقایسه کند. گفت: خوشا مردمی که گوهر دین عیسی و دین محمد را در نبرد برای آزادی نوع آدمی یافته اند. نبرد برای آزادی نوع آدمی ریختن خون بیش از هفده هزار انسان بی گناه از هموطنان خودش، قتل عام و زنده به گور کردن اکراد عراقی به جرم مخالفت با صدام، گورهای دسته جمعی افراد خودش درون قرارگاه اشرف، چه نبردی که مریم با افتخار از آن یاد می کند.
شاید هم منظورش داعش است که با پرچم محمد رسوالله در عراق و سوریه و جای جای کره ی خاکی فاجعه می آفریند و بشارت رحمت و برادری برای ابنای بشر به ارمغان آورده است.
چه پیامی برای ابنای بشر که مالامال از قتل و خون ریزی است که انسان ها زنده زنده می سوزانند یا زنده بگور می کنند.
مریم رجوی که از خونخوارترین نوع حیوان هم بدتر عمل کرده و کارنامه سیاه خودش و آن شوهر فراریش روی شیطان سفیده کرده است، این همه جنایت و خیانت را با نبرد پیامبر اعظم برابر می کند.
در جای دیگر به سخنان مریم مقدس اشاره می کند. « هیچ عشقی بزرگ تر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم».
چه جالب مقایسه می کند، در فرانسه به عیاشی و خوش گذرانی و شوهای مسخره اش مشغول است و این را پرداختن فدیه و فدا می نامد!!!
روتو برم.

 

خروج از نسخه موبایل