شرکت آقای داود ارشد در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل ژنو

بدنبال دعوت «یوان واچ» ارگان حقوق بشری سازمان ملل در ژنو از آقای داود ارشد جهت شرکت در جلسه حقوق بشر این ارگان، ایشان در جلسه دیروز سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۶ این ارگان در سازمان ملل که از تمامی کشورهای جهان نمایندگانی در آن شرکت داشتند شرکت نموند.
ویدر نوبت خودشان طی سخنانی در این جلسه با اشاره به نقض حقوق بشر در جهان به نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه تروریستی رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی مستقر در اور سورواز شمال پاریس پرداخت که مبنای تروریسم جهانی است و کمتر بدان توجه میشود.
ایشان طی سخنانشان به اخبار هولناک جدید منتشره در روزنامه گاردین ۵ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر بکار گیری و مغزشویی کودکان توسط آی سیس جهت تبدیل آنها به تروریست های نسل آینده گفتند:
جهان امروزه اخباری هولناک مبنی بر نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق کودکان توسط آی سیس میشنود. ولی باید بگویم که پدر خوانده آی سیس سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی است. اگر آی سیس در سال ۲۰۱۶ به این جنایات دست میزند، سازمان مجاهدین از سال ۱۹۸۱ با عضوگیری و مغزشویی کودکان از جمله گوهر ادب آواز که کودکی ۱۳ساله بود از او بعنوان یک بمبگذار انتحاری جهت کشتار در یک مسجد استفاده میکرده است.
سازمان مجاهدین بعدها نیز کودکان را همانگونه که پدر و مادرانشان را بزور از هم جدایشان کرده بود بزور میگرفت تا در یتیم خانه های فرقه در اروپا و آمریکا بعد از مغز شویی در عراق به جنگ ببرد. تعدادی از این کودکان که شرکت در جنگ را نپذیرفتند توسط این فرقه مرگ کشته شده و تحت نام خودکشی این کودکان آنها را ثبت کرده است. از جمله کودکانی که در لیست کشته شدگان هستند آلان محمدی، یاسر اکبری، مرجان اکبری. بسیاری همچون زینب حسین نژاد که کودکی در حال تحصیل در پاریس بود بدون اطلاع والدینش به عراق برده شد و سالیان است که اسیر این فرقه است.
در ضمن آقای ارشد به نوع تهدید جهانی این گونه نقض حقوق بشر توسط فرقه های تروریستی اشاره نمود و گفتند که نقض حقوق بشر در کشورها عمدتا معطوف به افراد و یا حوضه های خاص بوده و دامنه تخریب و صدمه آن محدود است. ولی همگان میبینند که وقتی فرقه های تروریستی وارد عمل میشوند تاثیرات آن جهانی است. همه ما امروزه در هر کوی و برزن و در هر شهری از آمریکا گرفته تا اروپا تا خاور میانه تا آسیا و خاور دور و استرالیا با فرقه های تروریستی همچون آی سیس آشنا هستیم. این تروریسم که ما نیز در کشورمان سالهاست با آن روبرو هستیم تنها و تنها میتواند با نقض حقوق بشردر درون خود با نقض حقوق اعضایش آنها را از یک انسان به هیولاهایی تبدیل کند که میتوانند حوادثی همچون حوادث پاریس و یا آنچه ما در کشورمان سالها با آن مواجهه بوده ایم بیآفرینند.
آقای داود ارشد در ادامه سخنان خود گفتند: مهمتر اینکه نباید با این تروریسم که تهدید جهان است مماشات کرد. نباید سران این فرقه های تروریستی بتوانند آزادانه در اروپا حضور داشته و فعالیت کنند، باید نه تنها جلو آنها گرفته شود بلکه باید در برابر قانون قرار بگیرند و به نقض شدید حقوق اعضاء و تروریسیم که از طریق آنها در کشورهای مختلف و یا کشور خودشان همچون مریم و مسعود رجوی در ایران به اجرا گذاشته اند پاسخ دهند.
خانم ها و آقایان در حال حاضر تعداد بسیاری از دوستان من در دست این فرقه تروریستی در عراق و یا در آلبانی اسیر هستند که هیچ فریاد رسی ندارند.
 

خروج از نسخه موبایل