رجوی فرق بین کسب آمادگی دفاعی و موشک پرانی را نمی فهمد!

این یک اسرار مگو نیست که ادعا شود، تمامی کشورهای روی زمین، برای تقویت توان دفاعی خود، ازتمام امکانات بالقوه و بالفعل خود استفاده میکنند تا در دوره ای که باصطلاح معرف " ازآسمان چهار فصل بمب میبارد واززمین گیاه حادثه میروید" – و مسبب این اعمال البته که جهانخواران است- خود را ازمخمصه ها برهانند.
بعضی از این کشورها پول مفت دارند ودستگاه های اجرایی مفت خوار وبی کفایت که زحمت تولید این فن آوری ها را بخود نمیدهند وبا خرید آن از این زورمداران، آنها را هم ازخود راضی سازند و روغنی به چرخ دنده های جنگی آنها بزنند.
دراین میان کشورهایی هم هستند که میخواهند با بسیج تمام امکانات مادی خود، ازنیروی انسانی ماهرش هم استفاده کرده و این ابزار دفاعی را خودشان تولید کنند  وهزینه ی کمتری را متقبل شوند، ازمیزان وابستگی علمی – صنعتی خود به دیگرانی که ازاین وابستگی بنحو بهینه ای؟؟!! سوء استفاده میکنند، بکاهند واتفاقا کار درستی هم میکنند:
خودکفائی لااقل درعرصه ای از صنعت و  وازدست ندادن بیخودی قسمتی ازمنابع مالی کشور و…
این کار بزعم رجوی موشک پرانی نام دارد و مهرداد هرسینی – نوچه ی کم مقدار او – مسئله را دررسانه های رجوی بشکل زیر منعکس کرده است:
" موشک پرانی آمد و نیامد داره!- دیکتاتوری خامنه ای با انجام آزمایشات موشکی اخیر دیگربار نه تنها کل منطقه بحرانی خاورمیانه بلکه فراتر از آن جامعه جهانی رابه چالش کشانده است. چالشی که آن را می توان به یقین در خدمت سیاست صدور بحران به خارج از مرزهای میهن مان و در راستای «التیام» بر زخمی عمیق به نام «خلع سلاح» در زمینه اتمی ارزیابی نمود ".
 دراین مورد باید  گفت که وقت برخورد با استانداردهای دوگانه با کشورهای مختلف جهان درحال سپری شدن است و آزمایش ادوات دفاعی توسط هرکشور مفروض، نباید درجایی آزاد ودر جای دیگر ممنوع باشد. اگر اسرائیل ودیگران حق آزمایش ها ومانورهای بغایت بزرگتر وغیرقانونی تری دارند، افکار عمومی جهان و حقوق دیگر کشورها اجازه نمیدهد که به آزمایش های موشکی ایران اعتراض شود وبدتر اینکه این عمل متعارف " موشک پرانی " نامیده شود!
حکومت ها  معمولا بدون توجه به ماهیت طبقاتی و… خود، همگی برای داشتن این سلاح های متعارف کوشش میکنند ودراین نوع، استثنائی درجهان وجود ندارد.
مهرداد هرسینی ادعا دارد:
" سخن از «تسلیم نامه» اتمی وین است که ولی فقیه طلسم شکسته با بلند کردن پرچم سفید سرانجام مجبور گردید تا نه تنها قلب راکتور اتمی اراک را بتون آرمه نماید، بلکه در این راستا قریب 16 هزار سانتریفیوژ و نیز 11 تن از اورانیوم های غنی شده تا سقف 20 درصد را به خارج منتقل نماید ".
اگر قرارداد وین به معنی تسلیم نامه ی حکومت ایران است،  چرا رجوی، ارتجاع منطقه و هارترین جناح  سلطه گری جهانی تا آخرین قدم و نفس کوشیدند مانع عقد این " تسلیم نامه " بشوند؟!
وزمانی که این تلاش های بی وقفه ی شان شکست خورد، سوزش قسمت حساس بدن شان، آنها را به هذیان گویی تب آلود انداخت!
هرسینی به نمایندگی ازطرف رجوی که اوهم خودرا رئیس مقاومت ایران مینامد، گفته است:
" در آن دوران مقاومت ایران بدرستی بر وجود خلایی در مطامع استراتژیک نظام آخوندی اشاره نمود و تاکید کرد که با برهم خوردن تعادل اتمی، اکنون خامنه ای بی پروا بدنبال جانشینی برای آن خواهد بود".
این مقاومت ضد مردم ایران نتوانست درک کند که این باصطلاح خلا، بابرداشتن گام های بزرگی مانند توانمند ساختن کشور به تولید دومیلیون بشکه نفت در روز(افزایش 100 تا 150 درصدی قدرت تولید نفت در مدت کوتاه) وعقد قراردادهای متقابلا سودمند صنعتی – خدماتی پرشد و پرتر هم خواهد شد وخلائی وجود نخواهد داشت الا در ذهن بیمار رجوی!
همچنین:
"…گذشته از تمامی تحلیلی های سیاسی حول و حوش آن، در نخایت این دو آزمایش از سوی خامنه ای زهر خورده هم کشورهای منطقه و هم طرف های رژیم در رابطه با مذاکرات اتمی را به دلیل فشار افکار عمومی به این سمت و سو سوق داد که موضوع را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهند ".
ودیدیم ودیدید که موضوع مطروحه بخاطر بی اساس بودن اتهامات وارده، مورد قبول نشست شورای امنیت قرار نگرفت ومقبول نیافتاد!
حرف های زیر هرسینی شبیه برزبان آوردن آرزوی کسی است که فکر میکند که اگر خاله اش سبیل درمیآورد، تبدیل به دائی او میشد:
"…همچنین در صورتیکه به تشخیص شورای امنیت اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نباشند، ملل متحد می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری برای حل بحران استفاده نماید ".
اگر بتواند تشخیص دهد که چنان است که شما میفرمائید و شوربختانه اینطور تشخیص نداد واز این تحولات خاله ای ازآب درنیآمد که با درآوردن سبیل به دائی تبدیل شود!!
خوب گفته اند که " دراگر ها نتوان نشست " و کار رجوی دقیقا در ضدیت با این توصیه است!
درپایان این مسئله را اضافه کنم که نوشته ی مهرداد هرسینی با بیانیه ی شورای مقاومت ضد ملی هم مزین شده که تکرار مکررات تشخیص داده شد و نقل نگردید که خواننده ی محترم هم نفسی تازه کند!
فکر کردم که فرو کردن یک جوال دوز سحر آسا (نقد کوتاه) بر دنیای خیالی و منجمد آقای رجوی وهرسینی، کفاف میدهد!
نوید
 

خروج از نسخه موبایل