آقای رجوی، حتما اینهم گربه بوده؟!

قسمت اعظم فعالیت های باند جوی که خیانت به منافع ملی و مصالح "خلق قهرمان" را مانند شیر مادر برخود حلال کرده، تلاش برای انداختن جرم وجنایت دیگران برگردن دولت وملت ایران است!
فعالیت های ضدملی رجوی ها، با ناکامی این گروه وبزرگان منطقه ای وجهانی اش در جلوگیری از توافقات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی، تشدید یافته است!
آخرین دستآویز این گروه، کوشش برای بسته نگه داشتن 28 صفحه ازپرونده ایست که حکام عربستان درمورد انفجار برج های دوقلو دارند که گویا قرار است به گردن ایران انداخته شده واگر دست داد- که مشکل دست بدهد – قسمتی ازاموال ایران دربازی گردنه گیری آمریکا و… که تحریم لقب یافته، بازگردانده نشود و… ویا رجوی با خوش خدمتی خواسته این موضوع را بیاد آنها بیاندازد؟!
 در کنارعملکرد تضادهای درون ضدخلقی، کار این رسوایی مرتجع بزرگ منطقه به جایی کشیده  که آقای ترامپ – این سناتور جنجالی آمریکا- هم تاب نیآورد که ازاین حقایق چشم پوشیده، بهره ی انتخاباتی ازآن نکند و بطور تصادفی بگذارد که فرقه ی رجوی به این راحتی دروغ بگوید!!
من ترجمه ی سخنان این سناتور کاندید ریاست جمهوی آمریکا را ذیلا نقل کرده وقضاوت درمورد میزان کینه وعداوت رجوی را به مردم ایران به عهده ی خواننده ی باوجدان میگذارم.
سعید
دانالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تاکید برضرورت و اهمیت انتشار گزارش کمیته تحقیق واقعه یازدهم سپتامبر گفت که او اطمینان دارد در این گزارش اسناد رسوا کننده ای در مورد نقش عربستان سعودی در این واقعه تروریستی وجودخواهدداشت.
 " سایت روشنگری- به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ نامزد پیشرو وجنجالی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روزسه شنبه درگفت و گو با شبکه فاکس نیوز خواستار انتشار فوری گزارش کمیته تحقیق یازدهم سپتامر شد و گفت این گزارش که به گفته او اسناد رسوا کننده ای در آن وجود دارد، می بایستی مدت ها پیش درمعرض دید مردم آمریکا قرار می گرفته است.
ترامپ با تاکید بر این که او می داند در این گزارش چه اسنادی وجود دارد به صراحت گفت که اسناد بدست آمده بطور جدی و قاطع به نقش رژیم سعودی دراین واقعه تروریستی اشاره دارد.این ‘یک مسئله خیلی جدی است’.
ترامپ در این گفتگوی تلویزیونی به این مسئله نیز اشاره کرد که او از مدت ها قبل گفته است که آمریکا به دروغ عراق را عامل این حمله تروریستی وانمود کرده و به این بهانه این کشور را موردحمله قرار داده بود و افزود که او یقین دارد انتشار این گزارش درستی نظر او را اثبات خواهد کرد. این نامزدجنجالی جمهوریخواهان درنهایت با بیان اینکه اسناد موجود در این گزارش خواه ناخواه زمانی منتشر خواهند شد گفت:خوب است که در نهایت بدانیم که دوستان ودشمنان آمریکا چه کسانی هستند، و افزود که او در انتظار خواندن اسناد رسوا کننده ای است که در این گزارش وجود دارد.
دولت وکنگره آمریکا از زمان تکمیل گزارش این کمیته ۲۸ صفحه از این گزارش را که در آن اسنادی در ارتباط با عربستان سعودی وجود دارد تحت عنوان اسناد محرمانه ملی ممنوع الانتشار اعلام کرده است.
کاخ سفید بدنبال فشار ها و مطالبات زیاد محافل سیاسی و مردم آمریکا مبنی بر انتشار اسناد مذکور سرانجام اعلام کرد که اوباما بررسی و تصمیم گیری درمورد انتشار این گزارش را به جیمز کلپر رییس امنیت و اطلاعات ملی آمریکا محول کرده است ".
 

خروج از نسخه موبایل