نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق به نخست وزیر عراق

جناب آقای حیدر العبادی نخست وزیر محترم عراق؛
ما گروهی از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق که هر یک سالیان متمادی در کشور شما عراق در مقرهای این سازمان به عنوان عضو آن به سر برده ایم اطلاع یافتیم که گروهی از خانواده های اعضای این سازمان بعد از دهها سال بی خبری از عزیزانشان اکنون در جلوی در کمپ لیبرتی نزدیکی فرودگاه بغداد تجمع کرده و خواستار و منتظر دیدار با فرزندان و عزیزانشان هستند ولی رهبری این سازمان که ما با ماهیت ضد انسانی او به خوبی آشنا هستیم از بیم جدا شدن اعضا و پیوستن آنان به خانواده هایشان به آنان اجازۀ تماس و دیدار با پدران و مادران سالخوردۀ خود و یا برادران و خواهرانشان را نمی دهد و حتی مانع هرگونه ارتباط اعضایش با بیرون و استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت و تلفن می باشد در حالیکه امروزه در سراسر جهان حتی زندانیان حق و امکان تماس و ملاقات با افراد خانواده شان و استفاده از اینترنت و تلفن را دارند.
آقای نخست وزیر؛
ما جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق از جنابعالی به عنوان رئیس دولت عراق که این رفتار ضد انسانی رهبری سازمان مذکور در خاک آن روی می دهد خواستار کمک به این خانواده ها برای تماس و دیدار با عزیزانشان در کمپ لیبرتی بغداد بعد از دهها سال جدایی و بی خبری هستیم تا حاکمیت دولت عراق را بر تمام خاکش اعمال داشته و نگذارید حاکمیت ملی عراق توسط رهبری سازمان مجاهدین خلق که در حقیقت یک فرقۀ تروریستی و خشونت طلب می باشد به بازی گرفته شده و زیر علامت سؤال برود.
پیشاپیش سپاسگزاری خودمان از این اقدامتان به عنوان حق قانونی و بین المللی عراق و یک اقدام انسان دوستانه را ابراز می داریم.
گروهی از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق
۲۳ ماه می ۲۰۱۶
امضا کنندگان (به ترتیب الفبای نام خانوادگی):
۱- عیسی آزاده
۲- عبد الکریم ابراهیمی
۳- عادل اعظمی
۴- داود باقروند ارشد
۵- احسان بیدی
۶- حمید رضا بی کس
۷- حسن پیرانسر
۸- اداوارد ترنادو
۹- جمشید تفریشی
۱۰- شیرزاد جلیلی
۱۱- علی جهانی
۱۲- پروین حاجی
۱۳- قربانعلی حسین نژاد
۱۴- کریم حقی
۱۵- محبوبه حمزه
۱۶- آن خدابنده
۱۷- ابراهیم خدابنده
۱۸- مسعود خدابنده
۱۹- حسن خلج
۲۰- مهدی خوشحال
۲۱- علی اکبر راستگو
۲۲- محمد رزاقی
۲۳- سیاوش رستار
۲۴- صادق رضائی
۲۵- مجید روحی
۲۶- حمید رضا زارع سیستانی
۲۷- مهرداد ساغر چی
۲۸- محمد حسین سبحانی
۲۹- محمود سپاهی
۳۰- نیلوفر سرفراز
۳۱- فیروزه سروش
۳۲- بتول سلطانی
۳۳- مریم سنجابی
۳۴- میر باقر صداقی
۳۵- حامد صرافپور
۳۶- صبا شکر بیگی
۳۷- احمد رضا شفیعی
۳۸- محمد عراقی
۳۹- حسن عزیزی
۴۰- بهزاد علیشاهی
۴۱- کریم غلامی
۴۲- غفور فتاحیان
۴۳- علی قشقاوی
۴۴- محمد کرمی
۴۵- نادر کشتکار
۴۶- همایون کهزادی
۴۷- حمیرا محمد نژاد
۴۸- حوریه محمدی
۴۹- محمد محمدی
۵۰- مرتضی محمدی
۵۱- مصطفی محمدی
۵۲- زهرا معینی
۵۳- سید امیر موثقی
۵۴- نادر نادری
۵۵- داریوش نظری
۵۶- منصور نظری
رونوشت به:
– دفتر ریاست جمهوری عراق
– وزیر خارجۀ عراق
– وزیر کشور عراق
– رئیس پارلمان عراق
– نمایندگان پارلمان عراق
– رسانه ها و مطبوعات عراق

خروج از نسخه موبایل