رجوی: همبستگی و برادری با مردم سوریه از نوع رمضانی

مریم رجوی در یک نمایش تبلیغی باز هم از رمضان سوء استفاده کرد و با تروریزم قاتلین زن و کودک در سوریه به تناول و شکم پروری از آن نوع پرداخت و در پایان شروع به گزافه گویی و هذیان گویی هایی از نوع شوهرش کرد
او گفته است که مجاهدین و مبارزان سوری در یک سنگر هستند و این شام و افطاری نقطه عطفی در جهت همبستگی و برادری است البته فرقه ترور و کشتار ضد انسانی مجاهدین در سال 69 و 70 در عراق از کردستان  تا کربلا و نجف برادری و همبستگی خود را در همین ماه رمضان با ملت عراق ثابت نمود.
همه می دانند در آن شرایط حمله ی صدام به کویت و اشغال و حمله امریکا به عراق رخ داد و مجاهدین هم در آن بل بشو کشتار و سرکوب وحشیانه اکراد و شیعیان عراق را انجام دادند و رجوی در پیامی رسمی اعلام کرد روزه و ماه رمضان تعطیل و منتفی و سرکوب عراقیان و حفظ صاحبخانه (صدام) عبادت مجاهدین محسوب می شود.
بله. آن روزها هم ماه رمضان بود و رئیس و شوهر همین مریم رجوی بود که این درس و تجربه و راه و رسم برادری و همبستگی را به این عفریته ی پیشتاز انتقال داد که اکنون تروریزم در سوریه را مشروع می کند و افطاری می دهد و از استارت برادری و همبستگی با تروریست ها دم می زند.
البته تروریزم در عراق و همین داعشی ها در پادگان سابق اشرف آموزش دیده اند و رجوی از قبل برادری و همبستگی خود را با تروریزم ثابت کرده است.
 

خروج از نسخه موبایل