حمله موشکی به لیبرتی و تیر به خطا رفته مجاهدین

مطلع شدیم که دوباره حمله ای موشکی علیه پایگاه لیبرتی در عراق٬ صورت گرفته است اما از شانس بد "خواهر مریم" هیچکدام از گوهران بی بدلیل و نوامیس ایدئولوژیکی کشته نشده اند! تروریسم از هر نوع و در هر کجای دنیا و با هر انگیزه ای محکوم است و هیچ جایگاهی ندارد. اما این مسئولین فرقه مجاهدین و بطور مشخص شخص مریم و مسعود هستند که میخواهند بهرشکلی این تعداد باقیمانده در عراق را از سر خود باز کنند. تنها و تنها علتش هم اینست که دیگر نیازی به این افراد ندارند و برای آنها خیلی بهتر است که به جای اینکه به آلبانی منتقل شوند ٬درهمان بیابانهای عراق کشته شوند و پرونده شان بسته شود. چراکه آنهایی که تا به امروز باقی مانده اند٬ بدیهیست که حامل اطلاعات زیادی هستند و با انتقال آنها به کشوری دیگر٬نه تنها سازمان بایستی خرج خورد و خوراکشان را بدهد٬ بلکه هرلحظه ممکن است که با جدایی از فرقه ٬آخرین اطلاعات بکلی سری سازمان را در معرض افکار عمومی قرار دهند واین البته که ضربه ای سنگین برای این فرقه درون گرا و متحجر محسوب خواهد شد!
سازمان مجاهدین از روز اولی که قرار شد نیروهایشان را به کشور ثالث منتقل کنند همواره با کارشکنی و با بهانه جویی های بی مورد بدنبال این بودند که این کار را یا متوقف کنند ویا با حداکثر تاخیر انجام دهند. نتیجه این تاخیر هم آن شد که تعداد زیادی از افراد این گروه در حملات تروریستی که به مقر آنها شد از بین رفتند و پر واضح است که مسئول خون تک تک آن افراد شخص رجوی است! چرا که برای هر انسان عاقلی پر واضح بود که عراق دیگر جای ماندن برای دار و دسته رجوی نیست و آنها بدلیل نفرت عمومی که نسبت بآنها در جامعه عراق وجود دارد ٬ از پایگاه یا امنیتی حتی نسبی برخوردار نیستند و صدامی هم دیگر نیست که از آنها حفاظت کند. لذا یک رهبری مدیر و مدبر که نسبت به جان نیروهای خود احساس مسئولیت میکند٬ بایستی با اتخاذ تصمیمی درست٬ هرچه سریعتر نسبت به خروج افراد خود از آن کشور٬اقدام میکرد. اما مسعود رجوی که تنها و تنها به خود و به جان خود میاندیشد٬باز مثل همیشه خود را از معرکه نجات داد ونیروهای بی پناه خود را درمعرض بالاترین خطرات گذاشت. درست کاری که سال 1360 با بالاترین مسئول سازمان مانند موسی خیابانی و محمد ضابطی و دیگر کادرهای سازمان انجام داد. نیروهای در عراق مانده یکی پس از دیگری براثر حملات تروریستی از بین رفتند و این مریم ومسعود بودند که فقط اشک تمساح ریختند و از خون آنها برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کردند!
در اینجا ازکلیه مسئولین عراقی که مسئولیتی در خروج نیروهای باقیمانده در عراق دارند میخواهیم که با سرعت بخشیدن به روند خروج این افراد باعث حفاظت جان این نیروها شوند!
الف – عباسی
 

خروج از نسخه موبایل