پیام تبریک انجمن نجات شعبه خوزستان به خانواده های بزازیان و چهارلنگ

خوشبختانه باخبر شدیم که در هفته اول مرداد ماه امسال تعداد 100 نفر دیگر از اسیران دربند فرقه تروریستی رجوی به کشورآلبانی منتقل شدند که دربین اسیران انتقال یافته اسامی مهرداد بزازیان و رحیم چهارلنگ که هردو خوزستانی و سالهاست دربند اسارت فرقه رجوی هستند مشاهده می شود.
به همین مناسبت انجمن نجات شعبه خوزستان انتقال این اسیران  ازعراق به کشور ثالث را به خانواده های محترم بزازیان وچهارلنگ تبریک گفته و ابراز امیدواری می کنیم که آنها و دیگر اسیران انتقال یافته درشرایط جدید و بدون داشتن دغدغه کشته شدن درعراق با تفکر به این درک و فهم برسند که رجوی و سران جنایتکار فرقه اش طی سالیان با فریبکاری و دروغ فقط از وجود آنها در جهت رسیدن به اهداف پلیدشان سوء استفاده کردند،پس به همین دلیل می بایست که برای رهایی کامل خود ازاسارت بنده ساز فرقه از هر موقعیت مناسبی که در کشور آلبانی برایشان بوجود می آید  نهایت بهره را ببرند.

خروج از نسخه موبایل