گزارش منحصر به فرد از داخل اردوگاه مجاهدین

شبکۀ العالم برای نخستین بار، گزارشی را از داخل اردوگاه موسوم به “لیبرتی” که عناصر گروه تروریستی مجاهدین در آنجا نگهداری می‌شدند، پخش کرد.

خبرنگار شبکه العالم روز سه شنبه از بغداد گزارش داد، این اردوگاه در غرب پایتخت عراق قرار داد و تا پیش از این بیش از ۳ هزار نفر از عناصر گروه تروریستی مجاهدین، در آن نگهداری می‌شدند.

آخرین گروه از این تروریست‌ها در لیبرتی، به آلبانی منتقل شدند.

“وسام التمیمی” خبرنگار شبکه العالم تأکید کرد که تیم خبری العالم، تنها شبکه ای است که توانسته وارد این اردوگاه شود.

این اردوگاه بسیار مجهز، اکنون کاملا متروکه شده است.

خبرنگار العالم تأکید کرد، هنگامی که اردوگاه لیبرتی تحت تصرف گروه تروریستی مجاهدین بود، خبرهای درز کرده از آنجا، از این حکایت داشت که این اردوگاه محلی برای حذف تعداد قابل توجهی از عناصر این گروه بود که می‌خواستند از این گروه جدا شوند و به کشور خود بازگردند.

از بعضی از اتاقهای این اردوگاه، صدای فریاد برخی از عناصر بازداشت شده هنگام شکنجه به گوش رسیده است. در پایان نیز قبل از تخلیه اردوگاه، بسیاری از این اعضا به قتل رسیدند.

خبرنگار العالم خاطرنشان کرد: در قسمتهای مختلف این اردوگاه گشت زدیم؛ این اردوگاه اکنون کاملا خالی است و هیچکدام از عناصر مجاهدین دیگر در اینجا حضور ندارند.

خبرنگار العالم تأکید کرد که همه از جنایتهای این گروه تروریستی علیه مردم عراق و همچنین مردم ایران آگاهند و دولت عراق سرانجام توانست به حضور عناصر این گروه در این کشور به صورت کامل پایان دهد، و پس از سالها بحث و بررسی و مذاکره، پرونده آنان را ببندد.

خبرنگار العالم خاطرنشان کرد که در جریان بازدید از اتاقها و سالن‌های مختلف اردوگاه لیبرتی، متوجه شد که دیوار یکی از اتاق‌ها کاملا تقویت شده و مانند یک سنگر بسیار مستحکم است، و اینگونه به نظر می‌رسید که آنجا محل استقرار یکی از سرکردگان مهم این گروه بود.

خبرنگار العالم افزود، مسؤولان اردوگاه هیچ اظهار نظری دراینباره نکردند، و با وجود اصرار و پافشاری‌های ما، مسؤولان به بهانه مسائل امنیتی از پاسخ خودداری کردند.

بر اساس گزارشها، در این اردوگاه بیش از ۳ هزار نفر از عناصر مجاهدین مستقر بودند ولی اکنون همه آنها به خارج از عراق منتقل شده‌اند، و سرانجام پرونده سرشار از جنایت این گروه تروریستی در عراق بسته شد.

دانلود گزارش منحصر به فرد از داخل اردوگاه مجاهدین

خروج از نسخه موبایل