ازدید این مرید رجوی، حضور خارجی داریم تا حضور خارجی!

 " جهنم حلب، سکوت فرشتگان تقلبى " نام مقاله ایست که آقای سینا دشتی نوشته وتوسط رسانه  های رجوی منتشر شده که بنظر می رسد که اگر میدانستند چه جواب دندان شکنی را دریافت خواهند کرد، از نوشتن ودرج این مقاله ی مفتضح خودداری میکردند!
در ابتدای مقاله ی مورد بحث آمده است:
"… کدام عقل سالمى میتواند یک لمحه این فرض را بخودش راه بدهد که أسد حاکم  واقعى سوریه هست؟ رژیمى که با استفاده از بیش از هشتاد هزار نظامى خارجى و وحشیانه ترین بمب بارانهاى این قرن بر سر پا مانده، و در یک گامى قبر تاریخ است، را میشود با کدام  نظام دیکتاتوری کلاسیک مقایسه کرد "؟
حاکم واقعی وغیر واقعی کدام است؟ منظورتان از طرح این مسئله چیست آقای دشتی؟
حزب بعث سوریه دهه هاست که حاکم عملی و واقعی سوریه است و از طریق حکومت اسدها که رهبران این حزب هستند، اعمال هژمونی میکند.
آیا نیروهای تکفیری و وابسته به غرب که درجبهه ی مقابل اسد قرار دارند، ازنیروهای خارجی استفاده نمیکنند؟!
درمورد حضور 80 هزار؟؟ نظامی خارجی در سوریه اطلاعی  ندارم ولی میدانم که این رقم غلو آمیز است و ازطرف دیگر، این نیروها متحد استراتژیک سوریه بوده وبا دعوت رسمی وکاملا قانونی دولت سوریه که عضو مطرح سازمان ملل متحد ووزنه ی قابل توجهی در میان کشورهای اسلامی است، دراین کشور حضور دارند.
 چرا اما به آمار خارجی ها ی تکفیری ومزدور که به خاک سوریه رخنه کرده وموجب اینهمه کشتار ویرانی گشته اند و بسیار بالاتر است توجهی نکرده و سرازیر کنندگان این نیروها به خاک سوریه را مورد مذمت قرار نمیدهید؟
اگر حضور این آدم کشان حرفه ای که با توپ وتانک های به غارت گرفته شده ازلیبی  و… وموشک های آمریکائی و… وپول حکومت های استبدادی ومرتجع منطقه مجهز هستند، مشروع؟؟ است، حضور رسمی نیروهای ایران، سوریه و… که هزاران بار مشروع تر باید باشد!!
دوباره:
" حمله به کاروانهاى مواد غذائى، نابود کردن بیمارستانها، حملات هوائى دومرحله اى که براى زدن حداکثر خسارات و تلفات به مردم غیر نظامى و إمداد گران طراحى و اجرا میشود، محاصره ى نظامى یک شهر، همه از جنایات جنگى تعریف شده در دوران معاصر هستند…".
آیا این حمله توسط بشار اسد وحامیانش صورت میگیرد و گروه های مخالف اسد مانند معصومین، ابدا کاری دراین مورد انجام نمیدهند؟!
حتی رسانه های خود قدرت هایی که داعش والنصره ها را ساخته وپرداخته اند، اخبار زیادی از کارشکنی تکفیری ها وارتش آزاد؟؟!! درانتقال کمک های بشردوستانه به مردم سوریه منتشر میکنند و آیا شما این خبرها را نمیخوانید؟!
جنایت برعلیه بشریت توسط این گروه های مورد حمایت غرب و حاکمان مستبد ومرتجع منطقه استارت زده شده وادامه دارد و حالا اگر قدرتی پیدا شد و منصف هم بود تصادفا!، چه کسی را باید مورد محاکمه قرار دهد؟!
همچنین:
"… حالا در صحنه بیایید و تکلیف سنى ها، أکراد، ترکمن ها، و وضعیت أردن و لبنان و عراق و عربستان و ترکیه را هم به این تابلوى پیچیده ى سیاسى أضافه کنیم و به عنوان پارامتر هاى  مختلف به آن بنگریم…اگر کسى درد مردم و خلق هاى خاورمیانه و صلح در این نقطه از جهان را دارد، بایستى در قدم اول با محکوم کردن جنایات جنگى با  آخوندها در منطقه مرزبندى داشته و به خلع ید از آخوندها در کشورهاى خاورمیانه فراخوان بدهد. این مسیر تنها مسیر انسانى و اصولى براى پایان دادن به جهنم حلب خواهد بود. اشتهاى رژیم ضد بشرى در ایجاد  امپراطورى جدید آخوندى، در صورت بلعیدن حلب، نه تنها فرو نخواهد نشست بلکه به مراتب به جنایات بزرگ تر و سیاه تر در عراق و لبنان و ایران و… خواهد انجامید ".
این قلم بدست رجوی بدجوری گاف داده وخیال کرده که ما اطلاع نداریم که قبل از حضور گروه های تروریستی – تکفیری مورد حمایت غرب، سوریه کشوری بود که درآن مجادلات قومی ومذهبی، کمتر از دیگر کشورهای اسلامی وجود داشت ویا تقریبا وجود نداشت!!
این دشمنی ها با ورود تروریست های مورد حمایت غرب و دوستان باند رجوی چهره نمود ونشان داد که رژیم اسد چه امنیت بزرگی را با تساهل دربرخورد با فرهنگ ها ومذاهب بوجود آورده بود!
به نقش  ایران که می رسیم، باید گفت که یک نگاه موشکافانه نشان میدهد که درمیان جبهه ی مدافعان حفظ امنیت و حق حاکمیت سوریه، نقش درجه سوم است ونقش اول با ارتش سوریه و نیروهای  داوطلب مردمی میباشد!!
پس طالب واقعی صلح باید درکنار مردم وارتش سوریه باشد تا با استقرار امنیت وآسایش نسبی، زمینه ی یک انتخابات آزاد را درسوریه فراهم کند تا این مردم سوریه باشند که اگر خواستند، بشار اسد را به کنار بگذارند ودیگران ازچنین حقی برخوردار نیستند!
حتی ممکن است درسوریه ی آرام گرفته، طی رفراندومی نظر مردم  سوریه را درمورد جنایتکار اصلی جنگ مشخص ساخته و اورا به محاکمه کشاند!
ما عاشق چشم وابروی کسی نیستیم و معتقدیم که اگر دریک محیط آرام ودر یک دادگاه صالحه ی تعیین شده از طرف مردم، بشار اسد مقصر شناخته شود، به دولت خود فشار خواهیم آورد که از او حمایت نکند واتفاقا دولت ایران نیز بارها برای پذیرش نتایج یک انتخابات آزاد درسوریه، اعلام آمادگی کرده است.
خواننده ی محترم با خواندن این ترهات سینا دشتی به وحشت فرقه ی رجوی درمورد تصرف احتمالی حلب بدست ارتش سوریه واقف تر شده وخواهد دانست که این دشمنان منافع ملی، چه سرمایه گذاری خیالی عظیمی بر روی تجزیه ی سوریه  وهم مرز شدن ایران با اسرائیل و… انجام داده ودرمحاسبات خود ابدا امیدی به مردم ایران نداشته اند!
من بعنوان یک هموطن، بارها باند رجوی را ازگذاشتن تمامی تخم مرغ هایش دریک سبد، منع کرده بودم که مقبول نیافتاد و اینک با تلخی هرچه تمام تر روشن شد که این باند مافیایی وتبهکار، صرفا وصرفا برروی درگیری نظامی متجاوزین جهانی با ایران سرمایه گذاری کرده است وبا آزاد سازی احتمالی حلب، چنین آه وفغان سر میدهد!!
سیروس  غضنفری
عضو نجات یافته ازباند رجوی

خروج از نسخه موبایل