پیروزی بزرگ مقاومت ایران بر مریم رجوی مبارک باد!!!

دار و دسته رجوی که در روزهای تبلیغات ریاست جمهوری امریکا حساب ویژه ای بروی انتخاب شدن هیلاری باز کرده بودند و بواسطه   وابسته   و نزدیک بودن هر دوی آنها یعنی هم هیلاری و هم مریم قجر به اسراییل تمایل داشتند که او پیروز انتخابات شود٬ باز هم بور شدند و روی کسی سرمایه گذاری کردند که بخت سیاه شان دامن او را هم گرفت! پیشتر بارها هشدارداده بودیم که مجاهدین به هرکه نزدیک شوند٬آن شخص بایستی پیشاپیش فاتحه خود را بخواند و نحسی آنها٬ به او هم سرایت میکند!

البته الان اگر کسی دسترسی به نشستهای درونی سازمان داشته باشد بنده حاضرم شرط بندی کنم که آنها ساز و آواز به راه انداخته اند و پیروزی ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا٬نقطه عطفی در مبارزه علیه رژیم و خیز بلند سرنگونی قلمداد میکنند و میگویند که آنها از ابتدا هم به دنبال پیروزی (برادر) ترامپ بودند و سین سرنگونی شروع شد و سر دکل دیده شد! بعضی از مسئولین فسیل شده مانند مهدی ابریشمچی و احمد واقف و احتمالا سید المحدثین را هم با کتک به روی صحنه می آیند و با آب و تاب داستان را تئوریزه میکنند و دلیل پشت دلیل که دیدید که سرنگونی از راه رسید و بعد از اینهمه ماه رمضان٬ بالاخره  شعبان هم فرا رسید!؟

واقعیت ده ها و صدها بار آزمایش شده از فرقه مجاهدین اینست که آنها ذره ای اصالت و ریشه ندارند و نان را تمام قد٬به نرخ روز میخورند! اگر بر فرض محال کاندیدای حزب سبزها هم پیروز میشد٬ مریم قجر میگفت که من از ابتدا واز دوران دانشجویی به صحرا و بیابان علاقه شدید داشتم و جفت پا به دامان آنها میپرید و آماده مزدوری برای آنها میشد!

سازمان مجاهدین که دیگر ذره ای به خود متکی نیست٬تمام تلاش خود را میکند تا با وابسته شدن و نزدیکی به قدرت های خارجی و تاثیر گذاری و البته سرمایه گذاری کلان بر روی آنها٬ نظر آنها را به خود جلب کند بلکه از ظرف شکسته ی ماست٬کاسه لیسی نصیبش شود. آنها بر این باور بودند که به دلیل نزدیکی هیلاری به صهیونیست ها٬ میتوانند به او نزدیک شوند و با حمایت های تبلیغاتی و هزینه های مالی بسیار٬ او پیروز انتخابات شود و با پیشبرد خط صهیونیستها علیه ایران٬عرصه را بر کشور ما تنگ کنند و شرایطی ایجاد شود که ضمن وقوع جرقه و جنگ٬مردم به خیابانها بریزند و با قیام مردمی از یکسو و از سوی دیگر حمله نظامی خارجی٬آنها به داخل کشور رخنه کنند و زمام امور را به خیال خود به دست بگیرند! اما باز هم تحلیل های آنها اشتباه از آب در آمد و سوژه مد نظر آنها بازنده شد! اکنون هم ترامپ برنده شده٬ آنها سعی میکنند که با استفاده از مهره هایی که پیشتر با پول آنها را به میتینگ های خودشان میکشاندند تا برایشان علیه ایران سخنرانی کنند را به خود نزدیک کنند و بتوانند روی سیاست خارجی امریکا تاثیرگذار باشند! کسانی همچون جان بولتن و دیگر جمهوری خواه هایی که با دریافت مبالغ قابل توجه٬حاضر به سخنرانی در مجامع مجاهدین میشدند!

اما بایستی به مجاهدین یادآور شد که همان آقای تونی بلر که رهبر حزب کارگر انگلیس بود زمانی در میتینگ های شما سخنرانی میکرد٬در دروان جنگ امریکا و متحدانش به عراق٬فرمان حمله به قرارگاه های شما را صادر کرد و هواپیماهای انگلیسی تا توانستند قرارگاه اشرف را بمباران کردند و این حمایت ها تا زمانی است که آنها سمت رسمی ندارند و کاره ای نیستند و بدشان نمی آید برای یک سخنرانی چند دقیقه ای٬ چند هزار دلاری به جیب بزنند!

مراد

خروج از نسخه موبایل