باز هم بد شانسی برای مجاهدین!

یکی از نفراتیکه فرقه مجاهدین روی او برای تصدی پست وزارت خارجه امریکا حساب ویژه باز کرده بودند٬ شخص معلوم الحالی بنام رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک بود که او از پذیرش این سمت کناره گیری کرد! رودی جولیانی شخصی بود که در زمانی که نام مجاهدین در لیست تروریستی ایالات متحده امریکا بود٬ البته به رغم دریافت زیرمیزی های قابل توجه بسیار٬ تلاش زیادی کرد که نام آنها از این فهرست خارج شود. او همواره پای ثابت میتینگهای سازمان بود چرا که توانسته بود با دریافت دلارهای ارث رسیده از صدام دیکتاتور سابق عراق به مجاهدین٬ متن های آنها را روخوانی کند و از این طریق برای خودش درآمد زایی داشته باشد!
اکنون چشم امید دار و دسته مجاهدین به جان بولتن است. چرا که او هم مانند جولیانی پول های خوبی دریافت کرده است و مسئولین سازمان روی او سرمایه گذاری بزرگی کرده اند و دلارهای زیادی را به پای او ریخته اند!
بهرحال نحسی مجاهدین دامن گیر هرکس که به آنها نزدیک شود راخواهد گرفت!
الف عباسی
 

خروج از نسخه موبایل