سوءاستفاده سرکرده فرقه رجوی از کریسمس

در حالیکه امروزها برای بسیاری از کشورها و بخصوص برخی هموطنان مسیحی بخاطر تحویل سال جدید و تولد حضرت عیسی مسیح روزهای پاک و شادی میباشد و آنها بدنبال جشن و پایکوبی هستند، سرکرده خائن فرقه رجوی از این موقعیت نیز سوءاستفاده نموده و با ارسال بظاهر پیام تبریک، آنها را به همراهی با تروریسم رجوی و گروه تروریستی خود فرا میخواند و با کلماتی گول زننده از آنها میخواهد که به این سازمان سراسر دروغ و ریاکاری بپیوندند و فرقه خودشان را که منشا خیانت و جنایت میباشد را به انسانهای آزاده پیشنهاد میدهد.
البته نباید فراموش نمود که سران ریاکار و دو رو و شیطان صفت فرقه رجوی با همین حرفهای بظاهر زیبای خود در طی چندین سال توانستند برخی سناتورهای پیر و بازنشسته را با خود همراه نمایندکه البته برد چندانی نیز برای آنها نداشته و نخواهد داشت.
سرکرده جانی فرقه رجوی در بخشی از سخنانش به دوری از تبعیض بین انسانها اشاره مینماید در صورتیکه در داخل سازمان تروریستی خود به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداشته و در بین عناصر فریب خورده آنها چنان تبعیضی وجود دارد که در هیچ کجا نمونه آن یافت نمیشود و حتی تبعیض بیشتر از این که زنان در فرقه رجوی با مردان آن گروه هیچ گونه ارتباطی نداشته و ندارند و باید محل کار و زندگی آنها جدا از هم باشد که البته بازهم اگر بخواهیم اشاره کنیم می توانیم به طلاقهای اجباری در بین عناصر فرقه رجوی و در عین حال به عقد در آوردن تمامی دختران و زنان این فرقه ضدبشری برای سرکرده خیانتکار و هوسباز ان یعنی مسعود رجوی جنایتکار اشاره نمود که این نیز در دنیا تک بوده و نمونه ان تاکنون یافت نشده است.
سرکرده جانی فرقه رجوی آنچنان در گفتن پیامهای تبریک و همانند آنها تبحر دارد که شاید کمتر کسی که در مورد جنایتهای این خائن نداند فکر کند که او دیگر عیسی زمانه میباشد در صورتیکه گرگی است در لباس میش که هر لحظه بدنبال فرصتی میگردد تا انسانهایی را که اغفال میکند بدرد و آنها را تکه تکه نماید، همچنانکه بیش از 35 سال میباشد که عده ای از فرزندان خانواده ها را با دروغ و فریبکاری به برده داری مشغول ساخته و از آنها انسانهایی رباتیک ساخته که با دنیای بیرون کاملا بیگانه هستند.
انجمن نجات استان گلستان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن زادروز حضرت عیسی مسیح، از کلیه مسئولان بین المللی که درمورد مسائل مربوط با سازمان تروریستی مجاهدین در ارتباط میباشند، درخواست دارد تا برای رهایی فرزندان برخی از خانواده هاییکه توسط سران جانی فرقه رجوی گرفتار شده و در اسارتگاههای آنها در آلبانی زندانی میباشند یاری رسانده و برای بازگرداندن این برده های نوین فرقه رجوی به آغوش گرم خانواده هایشان کمک و یاری کرده و اقدام عاجل انجام دهند.
 

خروج از نسخه موبایل