خیانتهای سرکرده فرقه رجوی

دوران قبل از پیروزی انقلاب و خیانتهایی که سرکرده سازمان تروریستی مجاهدین در آن زمان در حق مردم و بخصوص جوانانی که برای به ثمر نشستن این انقلاب نوپا تلاش میکردند انجام دادند هیچ وقت از یاد و خاطره ملت عزیز کشورمان نخواهد رفت و جنایتهایی که در ادامه انقلاب و با فرار سرکرده فرقه رجوی که با خواری و پستی فراوان و با لباس زنانه به فرانسه صورت گرفت.
بعد از پیروزی انقلاب و بدست آمدن زحمات آیت الله خمینی و جوانان پرشور و انقلابی، دشمنان این درخت سرسبز دست به یکی نموده و برای ریشه کن نمودن آن از طریق عراق به کشورمان حمله ور شدند که البته با رشادتهای جوانان این مرز و بوم تمامی حرکات دشمنان کشورمان خنثی شده و با هشت سال مقاومت توانستند کشور را از هجوم بیگانگان حفظ نمایند.
اما نکته قابل بحث در این باره خیانتهای سرکرده سازمان تروریستی یعنی مسعود رجوی جنایتکار میباشد که بیشمار میباشند و یکی از آنها دیدار این جلاد با نخست وزیر وقت آن زمان یعنی نایب میباشد که در اوج خیانت و حمله های دشمنان انقلاب، این از خدا بی خبر با نشستهایی که با دشمنان ملت در کشور متخاصم انجام میداد، نمک برروی زخم مردم میپاشید و باکشیدن نقشه های شومی که برای سرکوب انقلاب میکشیدند و در اختیار دشمنان کشورمان قرار دادند و در 19 دی ماه 1361با ملاقات شومی که با نخست وزیر جلاد آن زمان انجام داد خیانت خود را به سرانجام رساند.
البته خیانتهای سران فرقه رجوی بیشمار میباشند و در طول 35 سالی که فرزندان خانواده ها و این مرز و بوم را با مکر و حیله فریب داده و به زیر یوغ جنایتهای خود کشیدند خیلی خیلی برای پدران و مادرانی که با ارزوهای فراوان بچه های خود را بزرگ نموده اند تمام شد و بسیاری از آنها با چشمانی اشکبار و بعضا با چشمانی باز این دار فانی را برای یک لحظه ملاقات و دیدار با فرزندشان ترک کردند که تمام این جنایتها را سرکرده خائن فرقه رجوی و آنهم تنها برای هوسرانی و خوش گذرانی خودش انجام داد که خداوند عذاب او را هم در این دنیا و هم در آخرت خواهد داد.
براستی سران فرقه رجوی با اینهمه خیانت و جنایتی که در طول بیش از سه دهه در حق مردم ایران انجام دادند و اکنون نیز با به اسارت گرفتن تعدادی از جوانان این مملکت، آیا انتظار دارند که مردم عزیز کشورمان این همه پستی و رذالت آنها را فراموش نموده و برای آنها فرش قرمز پهن کنند که اینهمه برای رسیدن به کشورمان و تصرف آن به خیال خام خود تلاش بیخودی انجام میدهند.
سران فرقه رجوی باید بدانند که هیچ وقت در دل پاک مردم عزیزمان و بخصوص خانواده های مهربانی که فرزندان آنها را به گروگان گرفته اند در هیچ زمان و برهه ای جایی نداشته و نخواهند داشت.
 

خروج از نسخه موبایل